Finansdepartementet

EU:s finansministrar avstår från tidig varning, men kräver ytterligare åtgärder av Italien inför 2005

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 09:03 CEST

EU:s finansministrar avstod i dag från att utfärda en tidig varning till Italien för att få ner sitt allt för höga underskott. Men ministrarna efterlyste ytterligare åtgärder för 2005 och de kommer att återkomma till frågan i oktober.

- Italien dras med en hög offentlig skuld och en negativ utveckling av budgetunderskottet. Vi vill att gjorda åtaganden om 7,5 miljarder euro i budgetförstärkningar har vidtagits när vi återupptar diskussionerna i höst, säger biträdande finansminister Gunnar Lund.

Rådet har också granskat de nya medlemsländernas konvergensprogram. Rådet konstaterar att underskotten i Slovakien, Cypern, Malta, Tjeckien, Ungern och Polen är för stora och rekommenderar att dessa ska vidta åtgärder för att få ned underskotten. Dessa kommer dock få längre tid på sig för att uppfylla kraven i stabilitetspakten eftersom deras utgångsläge är så speciellt.

Även det växande grekiska budgetunderskottet behandlades och rådet beslutade att underskottet är alltför stort och rekommenderar att Grekland har åtgärdat det senast 2005.

Kontakt
Johanna Ählström
Politiskt sakkunnig
08-405 20 25
e-post

Peter Holmgren
Ämnessakkunnig
08-405 14 80