Försvarsdepartementet

EU:s försvarsministermöte ett steg framåt

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 16:31 CEST

Försvarsminister Leni Björklund har idag deltagit i EU:s försvarsministermöte i Bryssel. Vid mötet ställde sig försvarsministrarna bakom de nya kapacitetsmålen (Headline Goal 2010). Dessutom diskuterades snabbinsatsförmåga och arbetet med den nya försvarskapacitetsbyrån.

EU:s nya kapacitetsmål, Headline Goal 2010, anger utvecklingen av EU:s militära förmåga med sikte mot år 2010. EU måste bli bättre inom hela bredden av krishanteringsinsatser. De nya målen betonar därför ökade kvalitativa krav på de styrkor som anmäls, ökad förmåga till samverkan, ökad förmåga till att snabbt kunna förflytta förbanden till insatsområden, samt ökad uthållighet.

- Jag är glad över att kapacitetsmålen också omfattar nätverksbaserade lösningar för krishantering och civil-militär samverkan som Sverige länge har drivit. Arbetet med unionens krishanteringsförmåga är också ett verktyg för att driva reformeringen av vårt svenska försvar framåt, säger försvarsminister Leni Björklund.

EU:s höge representant för utrikes- och säkerhetsfrågor Javier Solana överlämnade också en rapport om europeisk snabbinsatsförmåga.

- Jag känner ett allt starkare stöd för att unionens snabbinsatsförmåga inte bara ska vara något för de stora länderna utan något för unionens alla medlemmar, kommenterar försvarsminister Leni Björklund.

Ministrarna fick också information om processen med inrättandet av den nya byrån som ska arbeta med kapacitetsfrågor, forskning, anskaffning samt försvarsmateriel. Byrån ska vara etablerad och igång under 2004.

Dessutom diskuterades EU:s övertagande av den militär insatsen i Bosnien-Hercegovina efter avslutandet av Nato-ledda SFOR. Försvarsminister Leni Björklund poängterade att alla krishanteringsinsatser måste präglas av respekt för mänskliga rättigheter och internationell rätt, och att det är viktigt att EU samordnat utnyttjar sina civila och militära instrument i krishanteringsinsatser. Ett mer omfattande planeringsarbete kan inledas först efter ett beslut av Nato om att avsluta SFOR. Beslut väntas i juni.


Kontakt
Magnus Edin
Tf pressekreterare
08-405 25 66
070-220 09 53
e-post

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
e-post
Viktoria Hjort
Departementssekreterare
08-405 25 71