Riksdagen

EU:s framtidskonvent i riksdagen sommaren 2003

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 13:29 CEST

Kalendarium över aktiviteter som planeras äga rum i riksdagen under sommaren med anledning av Europeiska konventets arbete med EU:s framtidsfrågor:


Fredag 13 juni, kl. 14.00-15.00
Videokonferens med riksdagens konventsledamöter och -suppleanter, Sören Lekberg (s), Göran Lennmarker (m), Kenneth Kvist (v) och Ingvar Svensson (kd), under pågående konventsession i Bryssel. Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet arrangerar detta i form av en offentlig utskottsutfrågning i Riksdagshuset, andrakammarsalen, ingång Riksplan.


Direktsändning i digital-TV av 24 Direkt och webb-TV:
http://www.riksdagen.se/debatt/utsk/utskutfr/index.asp
Mer information: Ingvar Mattson, bitr. kanslichef på konstitutionsutskottet, telefon 08-786 58 54, eller Maria Stridsman, utrikesutskottets kansli, telefon 08-786 42 77


Onsdag 18 juni, kl. 14.00
Offentligt sammanträde med EU-nämnden. Statsminister Göran Persson samråder och informerar inför Europeiska rådets möte den 20 juni i Thessaloniki.

Lokal: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1. Allmänheten som eventuellt inte ryms i Skandiasalen är välkommen att följa sammanträdet via storbilds-TV i Infocentrum, Västerlånggatan 1.


Direktsändning i digital-TV av 24 Direkt och webb-TV:
http://www.riksdagen.se/debatt/webb-tv/webb-tv.asp
Mer information: Eva Sterndal, avdelningsdirektör på EU-nämndens kansli, telefon 08-786 43 54


Tisdag-torsdag 1-3 juli
Polska utrikesutskottet besöker det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet.
Mer information: Per Arne Ströberg, föredragande på utrikesutskottet, telefon 08-786 50 35

Tisdag 19 augusti
EU-nämnden anordnar en offentlig utfrågning om EU:s framtidskonvent. Vid utfrågningen medverkar utrikesminister Anna Lindh, statssekreterare Lars Danielsson och svenska konventsledamöter.
Mer information: Eva Sterndal, avdelningsdirektör på EU-nämndens kansli, telefon 08-786 43 54


(Med reservation för eventuella ändringar)

Christina Green
Tf sektionschef, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48, 020-349 000