FORES

EU:s inre marknad ställer sig i vägen för regeringens billöfte – Åsa Romson granskar fossilbilsförbudet på uppdrag av Fores

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2019 16:28 CEST

Åsa Romson har på uppdrag av tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet granskat huruvida ett fossilbilsförbud är möjligt, och om det finns andra sätt att uppnå klimatmålet om en fossilfri fordonsflotta år 2030.

Ett förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar ska utredas och komma på plats innan mandatperiodens slut. Så lyder löftet i 73-punktsprogrammet, där S, MP, C och L också lovar att utreda när fossila bränslen kan vara helt utfasade. Samtidigt pekar Åsa Romson, fd MP-språkrör och i dag miljöjurist på IVL Svenska Miljöinstitutet, i sin utredning på att beslutet måste tas på EU-nivå.

– Vi har i dag harmoniserade regler för den inre marknaden. En bil som blir godkänd i ett land ska bli godkänd i alla länder. Alltså krävs en process på EU-nivå där Sverige och andra länder tar initiativ till ett gemensamt beslut för att fasa ut bensin- och dieselbilar, säger Åsa Romson i en intervju i DI.

Romsons slutsats är att Sverige på egen hand inte kan fatta ett beslut om förbud av bensin- och dieselbilar. Aktivt arbete i rådet, parlamentet och de tekniska kommittéerna är därför nödvändigt.

– Vi ska inte i onödan slå pannan blodig och tappa värdefull tid för ett önskat förbud om det inte kan genomföras. Och omvänt; om vi bedömer att fossilbilsförbudet i nuläget inte är lagligt men är angeläget för att klara målet, så kan vi behöva arbeta för att ett sådant förbud blir tillåtet, kommenterar Mattias Goldmann, vd på Fores med 2030-sekretariatet som har beställt utredningen.

Utredningen presenterades under konferensen Ekotransport, som arrangeras av Aktuell Hållbarhet och 2030-sekretariatet på Fores.

Länk till rapporten

Presskontakt:
Mattias Goldmann, vd Fores
070-309 00 45
mattias.goldmann@fores.se 

Åsa Romson, miljöjurist IVL Svenska Miljöinstitutet
010-788 66 75
asa.romson@ivl.se

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se