Justitiedepartementet

EU:s justitieministrar träffas i Luxemburg

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 16:20 CEST

EU:s justitieministrar har idag kommit överens om ett nytt flerårigt arbetsprogram för det fortsatta utvecklandet av det rättsliga och inrikes samarbetet som ska antas av Europeiska rådet den 5 november.

Det nya programmet öppnar för fortsatt arbete med rättssäkerhetsfrågor när det gäller att till exempel fastställa minimiregler för brottmålsprocessen. Det möjliggör också en förstärkning av det brottsförebyggande arbetet inom EU. Programmet innehåller också åtgärder för att förbättra gränskontrollsamarbetet, genom att medlemsstaterna ska kunna ställa expertis till förfogande för stödjande insatser där det behövs. Frågan om ett förbättrat informationsutbyte i brottsbekämpande syfte lyfts också fram, samtidigt som behovet av sekretess och skydd för den personliga integriteten betonas.

- Det nya samarbetsprogrammet har fått en bra utformning. Jag är särskilt glad över att rättssäkerhetsfrågorna har betonats. Vi vill bland annat att EU ska diskutera gemensamma regler för häktning. De mycket långa häktningstider som förekommer i en del medlemsstater - och som också drabbar svenska medborgare - är oacceptabla, säger justitieminister Thomas Bodström.

Kontakt:
Linda Romanus
pressekreterare
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Mikael Tollerz
Departementsråd
08-405 58 55
070-218 45 71