Miljödepartementet

EU:s kemikalielagstiftning innebär liten kostnad för europeisk industri visar nordisk studie

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 13:43 CEST

Genomförandet av EU:s kemikalielagstiftning REACH innebär en relativt liten kostnad för den europeiska kemikalieindustrin. Samtidigt medför lagstiftningen stora vinster genom att föroreningar, som exempelvis PCB, kan undvikas i framtiden. Vid ett seminarium presenterades på onsdagen två nordiska studier om konsekvenserna av REACH.

En slutsats av de studier som presenterades vid seminariet är att REACH kommer att innebära stora samhällsekonomiska vinster. Dessutom medför den nya lagen färre skador på människors hälsa, biologisk mångfald och naturresurser, säger miljöminister Lena Sommestad.

En av studierna visar att det genomförandet av REACH kostar den europeiska industrin uppemot 3,5 miljarder euro under de första elva åren. Det motsvarar 0,06 procent av den europeiska kemikalieindustrins försäljningsintäkter.

Det är en relativt liten kostnad som industrin kan klara av att bära. REACH innebär också vinster för industrin. På kortare sikt kommer industrin att ha nytta av bättre tillgång till information om kemiska miljö- och hälsorisker och därmed kunna minska utgifterna för arbetarskydd och avfallshantering. På sikt kommer REACH att bidra till stärkt konkurrenskraft och stimulera innovationer, säger Lena Sommestad.

I den andra nordiska studien redovisas kostnader för PCB-föroreningar som REACH syftar till att undvika. Enligt studien uppskattas kostnaderna för sanering och återställande efter PCB-föroreningar till mellan 15 och 75 miljarder euro för EU:s medlemsländer under perioden 19712018. Motsvarande kostnad för Sverige uppskattas till mellan 320 och 550 miljoner euro (3,54,5 miljarder kronor). När den nya lagstiftningen genomförs kan dessa kostnader undvikas genom att riskerna upptäcks tidigt. Därmed kan användningen av ett ämne begränsas. En slutsats av studien är därmed att REACH kommer att medföra stora vinster genom att undvika framtida föroreningsfall av PCB-typ.

Vid seminariet i Europaparlamentet deltog miljöminister Lena Sommestad tillsammans med bland andra sin danska kollega Connie Hedegaard, Europaparlamentets rapportör Guido Sacconi samt forskare och myndighetsrepresentanter som arbetat med studierna. De två nordiska studierna har finansierats av Nordiska Ministerrådet.

Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08

Urban Boije af Gennäs
Departementssekreterare
+46-8-405 24 19
+-46-70-313 81 14

Studierna i pdf-format finns tillgängliga på Miljödepartementets webbplats (http://www.regeringen.se/sb/d/1471)
EU:s nya kemikalielagstiftning - REACH (http://www.regeringen.se/sb/d/2525/a/31625)
Läs mer om regeringens kemikaliepolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/2525/a/31623)