Miljödepartementet

EU:s miljöministrar diskuterar förslaget till ny kemikalielag

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 11:45 CEST

När Lena Sommestad och EU:s övriga miljöministrar möts i Luxemburg den 17 oktober är EU:s kemikalielagstiftning och strategin i de globala klimatförhandlingarna de två stora frågorna på dagordningen.

Miljöministrarna ska debattera det brittiska ordförandeskapets kompromissförslag till ny kemikalielagstiftning, REACH. Den svenska regeringen anser att det brittiska förslaget i stort sett är välbalanserat men vill se skärpningar på några områden.

 Jag är glad över att britterna i sitt förslag plockat in vårt svenska krav på ett informationssystem om farliga ämnen i varor. Men jag vill att förslaget utvecklas ytterligare när det gäller tillgången till information, säger Lena Sommestad.

En annan punkt där Sverige vill se förbättringar gäller substitution vid tillståndsprövning, det vill säga att farliga ämnen ska ersättas med mindre skadliga i möjligaste mån.

Vid ministermötet väntas miljöministrarna enas om slutsatser för att fastställa ramarna för EU:s agerande i de kommande globala klimatförhandlingarna. I november-december hålls det elfte partsmöte inom klimatkonventionen i Montreal. Samtidigt hålls även det första partsmötet i Kyotoprotokollet.

På miljöministermötet i Luxemburg kommer kommissionen även att presentera sitt förslag om att minska utsläppen av växthusgaser från flyget.Kontakt:
Anna Larsson
Pressekreterare
08-405 24 45
070-605 60 32
registrator@sustainable.ministry.se

Monica Lövström
Politiskt sakkunnig
08-405 22 69
070-661 23 34-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs: EU:s nya kemikalielagstiftning - REACH (http://www.regeringen.se/sb/d/2525/a/31625)