Naturskyddsföreningen

EU:s miljöpolitik riskerar försämras

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2003 09:00 CET

Det första utkastet om en ny grundlag för EU som lagts fram inom EU:s framtidskonvent kan leda till ett försämrat skydd för miljön. Centrala delar av EU:s nuvarande miljöpolitik undermineras.

Ledningen i EU:s framtidskonvent har lagt fram förslag som innebär att det nuvarande målet i EG-fördraget om hållbar utveckling förändras. Målet föreslås rymma ekonomiska och sociala, men inte miljömässiga perspektiv som det gör idag. Den nuvarande artikeln i EG-fördraget om att miljöfrågor ska integreras i samtliga politikområden har helt raderats.

- Att sådana hörnstenar i EU:s miljöpolitik förändrats är oförsvarligt. De svenska ledamöterna i konventet, Lena Hjelm-Wallén, Sören Lekberg och Göran Lennmarker, måste omedelbart lägga ändringsförslag och hindra urholkningen av EU:s miljöpolitik, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

Det nuvarande målet om hållbar utveckling var avgörande för den strategi om hållbar utveckling som antogs av EU:s stats- och regeringschefer på toppmötet i Göteborg sommaren 2001. Artikeln om integrering av miljöperspektiv i alla politikområden hade nyligen en stor och avgörande betydelse när EG-domstolen gav Helsingfors stad rätt att ställa miljökrav i den offentliga upphandlingen.

- EU:s miljöpolitik riskerar att ta stora kliv tillbaka. Den svenska regeringens representant Lena Hjelm Wallén måste lägga fram förslag som inte bara hindrar en försvagning, utan istället stärker EU:s miljöpolitik. Sker inte det bör regeringen ta ett initiativ, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

Framtidskonventets ledamöter ska före den 17 februari lagt fram ändringsförslag inför de fortsatta förhandlingarna.