Vänsterpartiet

EU:s nya kemikalieregler hotar Sveriges miljömål

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2003 00:00 CEST

Efter år av utredningar, expertmöten och politiska diskussioner håller en ny kemikalielagstiftning inom EU på att ta form. EU-kommissionen presenterade för två år sedan de grundläggande dragen i reformen, och fick då mycket beröm av miljörörelsen. Den europeiska kemiindustrin var inte lika positiv, utan drog igång en av de största lobbykampanjerna i EU:s historia. Denna lobbykampanj har inte saknat framgångar. När EU-kommissionen den 7 maj i år presenterade ett utkast till lagtext har förslaget på åtskilliga punkter vattnats ut. Exempelvis har substitutionsprincipen (utbytesprincipen) - en grundprincip i kommissionens ursprungliga förslag - nästan helt utraderats.

- EU-kommissionens förslag till ny europeisk kemikalielagstiftning reducerar Sveriges chanser att nå riksdagens mål om en giftfri miljö. Det är mycket allvarligt att principer och krav som sedan länge har varit en självklarhet i svensk kemikalielagstiftning saknas eller är mycket försvagade i kommissionens förslag, säger Sven-Erik Sjöstrand (v).

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att farliga kemikalier ska ersättas med mindre farliga alternativ om sådana finns på tillgängliga på marknaden. Det kommer att vara ett oerhört bakslag för arbetet med att fasa ut användningen av farliga kemikalier om kommissionen i sitt slutgiltiga förslag fortfarande åsidosätter denna mycket viktiga regel. I förslaget finns heller ingen tidsgräns på godkännanden av särskilt farliga kemikalier.

- Utan tidsbegränsningar och utan en stark utbytesregel finns ingen drivkraft för att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga och hela kemikalielagstiftningen blir tandlös. Och det är ju helt absurt att särskilt farliga kemikalier godkänns för tid och evighet, säger Kjell-Erik Karlsson (v).

Men slaget om en bättre kemikaliepolitik är inte över. EU-kommissionen har lagt ut förslaget på Internet och vill ha in kommentarer från företag, miljörörelse och andra med intresse av EU:s framtida kemikaliepolitik. Företag och andra som vill se en kraftfull miljöpolitik gör klokt i att göra sin stämma hörd och försvara reformens grundläggande idéer. Förslaget ska diskuteras på Ministerrådsmötet i Luxemburg den 13 juni och vänsterpartiet uppmanar den svenska regeringen att aktivt driva på för att den nya lagstiftningen blir vad det var tänkt att vara - en effektiv lag i arbetet för en hållbar kemikalieanvändning.

För mer information:
Sven Erik Sjöstrand, riksdagsledamot (v), 070-3439627
Kjell-Erik Karlsson, riksdagsledamot (v), 070-3439632