Naturskyddsföreningen

EU:s nya kemikalieregler hotar Sveriges miljömål

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 09:00 CEST

EU-kommissionens förslag till ny europeisk kemikalielagstiftning sänker Sveriges chanser att nå riksdagens mål om en giftfri miljö.

- Principer och krav som sedan länge har varit självklarheter i svensk kemikalielagstiftning saknas eller är kraftigt försvagade i kommissionens förslag, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.

Idag anordnar Miljödepartementet en hearing om EU-kommissionens förslag till ny gemensam kemikalielagstiftning. Svenska Naturskyddsföreningen har granskat förslaget och bedömt Sveriges chanser att nå riksdagens miljömål på kemikalieområdet. Granskningen visar att delmål efter delmål inte kommer att nås om inte kommissionens nuvarande förslag ändras på en rad punkter.

- Det borde vara en självklarhet att farliga kemikalier ska ersättas med mindre farliga alternativ om sådana finns tillgängliga på marknaden. Men i kommissionens förslag åsidosätts denna utbytesregel nästan helt. Det är ett förödande bakslag för arbetet med att fasa ut användningen av farliga kemikalier, säger Mikael Karlsson.

I kommissionens förslag finns heller ingen tidsgräns på godkännanden av särskilt farliga kemikalier.

- Det är fullständigt orimligt att särskilt farliga kemikalier godkänns för tid och evighet. Utan tidsbegränsningar och utan en stark utbytesregel finns ingen drivkraft att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga. Hela kemikalielagstiftningen blir tandlös, säger Mona Blomdin Persson, miljöchef hos SNF.

Enligt EU-kommissionens förslag behöver varor bara förses med information om vilka kemikalier de innehåller i de två första leden i användarkedjan. Tillverkare, inköpare och konsumenter längre ned i kedjan har ingen möjlighet eller rätt att få veta om varorna innehåller hälso- och miljöfarliga kemikalier.

- Vi uppmanar den svenska regeringen att aktivt driva krav på informationsplikt från förste tillverkare av ett kemiskt ämne till slutkonsumenten av den färdiga varan. För hur ska inköpare på företag och upphandlare på kommuner kunna välja bort varor med farliga kemikalier om de inte får veta vad varorna innehåller?, avslutar Mona Blomdin Persson.