Moderaterna

EU:s tjänstemarknad öppnad: en vinst för medborgarna!

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 13:27 CET

Tjänstedirektivet som röstades på onsdagen i Europaparlamentet bereder vägen för en ny era på den inre marknaden. Vår expanderade tjänstesektor kommer att mötas av betydligt färre hinder. Medlemsstaterna har tagit på sig att ta bort diskriminerande barriärer som hittills mött svenska företagare med europeiska ambitioner. Borta är licenskrav och språkkrav och istället beräknas ca 600 000 nya jobb skapas när företag vidgar sin verksamhet och når en av de största marknaderna i världen.

En kompromiss under parlamentets första läsning löste upp den knut som funnits mellan de 25 medlemsstatsregeringarna i rådet och visade på ett tydligt sätt Europaparlamentets och de europeiska partigruppernas centrala roll i den europeiska politiken.

- Kampen var hård, men vi har nu genomfört en omröstning som kommer att ge oss européer ett direktiv som äntligen kan förverkliga den fria rörligheten av tjänster, säger Charlotte Cederschiöld, vice ordförande i det ansvariga inre marknadsutskottet. Genom att säga nej till alla ändringsförslag från socialisterna i utskottet lyckades EPP-ED tillsammans med liberalerna att bevara kompromissen, säger Cederschiöld.

- Den starka etableringsrätten finns redan i rättighetsstadgan. Det är roligt som politiker att få förverkliga sina mål att få driva en fråga från ax till limpa och veta att detta snart kommer att bli en konkret frihet som många medborgare om några år kommer att ta för självklar, precis som man nu gör med den fria rörligheten för studerande, pensionärer och arbetstagare.

- Äntligen kan svenska tjänsteföretag lättare sälja kompetens utomlands, svenska arbetstagare få fler arbetstillfällen och svenska konsumenter få bättre tjänster till lägre pris, avslutar Cederschiöld och öppnar för att de nu uteslutna områdena som t.ex. hälsa på andra sätt ska bli föremål för nya EU-åtgärder för mer valfrihet och fri rörlighet.


Sofia Spolander
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm

+46-8-786 45 14
+46-736-82 81 11
+46-736-82 80 00 (pressjour)