Finansdepartementet

EU:s utvidgning kan ge ökad tillväxt i Östersjö-regionen

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 15:25 CEST

De ekonomiska möjligheterna och utmaningarna i Östersjöregionen till följd av EU-utvidgningen ska analyseras av en grupp framstående ekonomer och regeringarna i regionen ska få konkreta rekommendationer om vad de kan göra för att utnyttja de nya möjligheterna och skapa ökad tillväxt.

Det beslutade finansministrarna i Norden, Baltikum, Polen och Tyskland när de möttes i Riga idag. Förslaget kommer från biträdande finansminister Gunnar Lund.

Östersjöregionen är ett av världens ekonomiskt snabbast växande områden och av stor betydelse för Sverige. Genom utvidgningen är nu alla länderna utom Ryssland medlemmar i EU. Den ökande integrationen öppnar möjligheter att ytterligare öka tillväxten i regionen. Det ska analyseras i ett gemensamt policyprojekt. Projektet ska utföras av en grupp på fem ekonomer från Östersjöregionen. Finansministrarna utser en projektledare som sedan väljer övriga medlemmar.

Projektgruppen ska ge konkreta rekommendationer till regeringarna om vilka åtgärder som bör vidtas för att få full utdelning av möjligheterna som står till buds, inklusive implementering av Lissabonstrategin.

Rekommendationerna ska baseras på en analys av drivkrafterna bakom tillväxt i form av handel och investeringar, inklusive den finansiella sektorn. Analysen ska bygga på existerande studier och utveckla dem där det behövs.

Projektgruppen ska rapportera till finansministrarna före deras nästa möte 2005.

Kontakt
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80