Forum Syd

EU sätter företagens intressen före fattigdomsbekämpning

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 15:09 CET

”Vi är oroade över att EU-kommissionens förslag sätter företagens intressen före fattigdomsbekämpning och de fattigas behov”, säger Forum Syd och Afrikagrupperna i ett brev till handelsminister Ewa Björling.

Idag träffas EU:s handelsministrar i Bryssel för att diskutera en ny policy om handel och utveckling.

Kommissionen trycker i sitt förslag på vikten av investeringsavtal som utgår från investerarnas rättigheter och deras behov av stabila, transparenta och förutsägbara regler. Detta har länge kritiserats av utvecklingsländer. Sådana avtal begränsar deras möjligheter att reglera utländska investeringar så att de verkligen gynnar landets utveckling och lokala ekonomi.

Det är uppenbart att EU-kommissionen inte har dragit lärdom av handelsförhandlingarna mellan EU och afrikanska länder (EPA). 
För att få till stånd EPA-avtal som verkligen utgår från utvecklingsbehov i Afrika, måste det till en radikal kursändring. Kritiken från afrikanska länder mot breda och omfattande EPA-avtal är vid det här laget välkänd, skriver Afrikagrupperna och Forum Syd till Ewa Björling.

För mer information, kontakta Karin Gregow, karin.gregow@forumsyd.org, tel: 08-50637162