Näringsdepartementet

EU-samarbete för bättre förutsättningar för företagen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 12:08 CEST

Sverige har i sin årliga rapport till EU-kommissionen om utvecklingen inom den europeiska småföretagsstadgan listat ett trettiotal åtgärder som regeringen vidtagit för att underlätta för företag och stärka företagsamheten i Sverige.

- Vi har tagit en rad initiativ för att göra det lättare för företagen. Det nationella entreprenörskapsprogrammet, förbättrade möjligheter till företagsregistrering över Internet, särskilda lån anpassade för mindre företag och det nya handlingsprogrammet för regelförenkling är bara några exempel, säger näringsminister Leif Pagrotsky.

- Men svenska företag som verkar på den inre marknaden är minst lika beroende av vad som händer i andra länder som vad vi åstadkommer på hemmaplan, säger Leif Pagrotsky.

Den europeiska stadgan för småföretag kom till efter ett svensk-brittiskt initiativ inför Europeiska Rådets möte i Lissabon 2000. Stadgan fastlägger tio områden som har betydelse för företagande och där EU-länderna kan bli bättre. Medlemsstaterna rapporterar varje år till Kommissionen om de framsteg som görs.

- EU måste gå fortare framåt om vi ska lyckas med målsättningen att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi år 2010. Vi måste ta och ge av goda idéer för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för ökad tillväxt i hela Europa, säger Leif Pagrotsky.

Hela rapporten med en utförligare beskrivning av åtgärderna finns att läsa på Näringsdepartementets webbplats, www.naring.regeringen.se.

Svante Hådell
Internationell pressekreterare
08-405 5714
070-660 3101

Maria Olofsson
Departementssekreterare
08-405 2249