Riksdagen

EU-samarbetet mellan parlamenten stärks

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 14:08 CEST

På fredag samlas talmän och vice talmän från 12 länder och Europaparlamentet i Stockholm för att diskutera hur parlamenten inom EU ska samarbeta i framtiden.

Bakgrunden till mötet är förslaget till nytt EU-fördrag. I fördraget får de nationella parlamenten en stärkt roll.

- Det är glädjande för demokratin, men innebär också ett ansvar som vi måste kunna leva upp till, säger riksdagens talman Björn von Sydow, som är värd för mötet. Det behövs ett utvecklat samarbete mellan parlamenten i EU-frågorna.

Det var vid det europeiska talmansmötet i Aten i maj i år som Sverige fick i uppdrag att leda en arbetsgrupp om det framtida parlamentariska EU-samarbetet, den s.k. Atengruppen. Atengruppen ska rapportera sitt arbete till nästa EU-talmansmöte i Haag sommaren 2004.

Inför fredagens möte har talmän från 21 europeiska parlament besvarat en enkät om hur det framtida parlamentariska EU-samarbetet bör utvecklas. Enkäten visar att det finns brett stöd för konkreta förslag som att ta fram riktlinjer för parlamentens EU-samarbete, liksom att ha fasta dagar varje år för möten parlamenten emellan. Det övergripande ansvaret för att samordna parlamenten bör ligga på talmännen.

- Internt i riksdagen har vi också påbörjat ett arbete för att se över hur vi arbetar med EU-frågorna och hur vi kan bli bättre. Min förhoppning är att riksdagen på bred front ska bli mer aktiv i EU-frågorna, säger Björn von Sydow.

Mötet äger rum fredagen den 17 oktober kl 0900-1530 i Riksdagens förstakammarsal.

Övriga deltagare:

Nederländerna: Frans Weisglas, talman förstakammaren,

Yvonne Timmerman-Buck, talman förstakammaren

Estland: Ene Ergma, talman

Lettland: Ingrida Udre, talman

Litauen: Arturas Paulauskas, talman

Ungern: Katalin Szili, talman

Grekland: Dinos Vrettos, vice talman

Italien: Fabio Mussi, vice talman deputeradekammaren

Portugal: Leonor Beleza, vice talman

Slovenien: Irma Pavlinic Krebs, vice talman

Spanien: Margarita Mariscal de Gante, vice talman deputeradekammaren,

Fransisco Javier Rojo, vice talman senaten

Storbritannien: Sir Alan Haselhurst, vice talman underhuset

Europaparlamentet: David Martin, vice talman

Anna Wieslander
Presschef, tfn 08-786 40 66