Miljödepartementet

EU samlas för kraftfullt arbete med biologisk mångfald under 2010

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 16:52 CET

EU:s miljöministrar enades i dag om rådsslutsatser inför framtagandet av globala mål för biologisk mångfald under 2010.

- Den biologiska mångfalden är, vid sidan av den fortsatta klimatdiskussionen, nästa stora miljöfråga. EU samlas nu kring en långsiktig vision för att leva på naturens avkastning utan att tära på kapitalet. Vi skickar också signalen till omvärlden att det är nödvändigt att stödja särskilt utsatta länder genom bistånd, innovativ finansiering och kunskapsutveckling för att klara den biologiska mångfalden, säger miljöminister Andreas Carlgren

Slutsatserna ger en EU-gemensam grund för diskussioner vid UNEP:s möte på Bali i februari, FN:s generalförsamlings högnivåmöte i september och det 10:e partsmötet inom Konventionen om biologisk mångfald i oktober 2010. Spanien planerar för att anta ett nytt mål för EU:s biologiska mångfald under våren 2010, baserat på ett förslag från kommissionen som väntas komma i början av 2010.

EU vill stärka ambitionsnivån och insikten för att bevara och återuppbygga jordens naturkapital - ekosystem och biologisk mångfald samt andra naturresurser - under detta århundrade. En viktig del av detta är att en forskningspanel inrättas för Biologisk mångfald och ekosystemtjänster motsvarande till den som finns för klimat.

- Vi har under ordförandeskapet initierat diskussionen om att tydliggöra värdet av ekosystemen för samhällsekonomin. Vi uppmanar nu de näringar som brukar ekosystemtjänsterna, såsom skogsbruk, jordbruk och fiske att sätta tydliga mål för biologisk mångfald och hållbart brukande, säger Andreas Carlgren.Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45