Lunds universitet

EU satsar på stamcellstransplantation vid stroke

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:09 CET

Stroke är en av de stora folksjukdomarna, med 700 000 nya fall inom EU och 30 000 nya fall i Sverige varje år. Nästan varannan person som behöver sjukhusvård för en neurologisk sjukdom är drabbad av stroke. Därför satsar EU nu 2.3 miljoner euro vilket motsvarar nästan 21 miljoner kronor, på ett projekt om möjligheten att behandla stroke med stamceller.

I projektet, som officiellt startar den 1:e december, ingår en forskargrupp som leds av Professor Patrik Brundin vid Lunds universitet. Han kommer att leda den del av projektet som syftar till att skräddarsy stamcellerna.

Stroke är en sjukdom som inte bara orsakar lidande för den drabbade och dess närmaste utan också orsakar stora kostnader för samhället. I dagsläget finns ingen effektiv behandling för stroke utan de flesta som drabbas blir med tiden bättre av sig själva.

Det finns stora förhoppningar på att olika typer av stamceller ska kunna användas för behandling av sjukdomar. Dock krävs det fortfarande mycket kunskap om cellerna innan de kan användas kliniskt. Målsättningen med EU-projektet, kallat STEMS, är att bestämma möjligheterna och begränsningar med stamceller som behandling av stroke.

I STEMS ingår grupper från Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Danmark och Sverige. I Sverige ingår, förutom deltagare från Lunds universitet också Professor Jonas Friséns forskargrupp från Karolinska Institutet samt företaget Cellartis AB i Göteborg som är specialiserat på den typ av stamceller som kallas för ES celler.


För mer information kontakta:
Patrik Brundin – Patrik.Brundin@med.lu.se, EU-projektadm: Birgitta Larsson: 046-222 3171
Jonas Frisén - Jonas.Frisen@ki.se, tel. 08-524 875 62, 08-524 874 96
Johan Hyllner - johan.hyllner@cellartis.com, 031-758 09 02

Katrin Ståhl