Junilistan

EU ska inte röra arbetsrätten

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 10:21 CET

– Gärna ökad konkurrens inom tjänstehandeln från utländska aktörer, men svensk lag och svenska kollektivavtal ska gälla på svenskt territorium, säger Nils Lundgren i EU-parlamentets debatt på tisdagen i Strasbourg om det så kallade Vaxholmsfallet.

Konflikten mellan Byggnads och det lettiska byggföretaget Laval om ett skolbygge i Vaxholm är principiellt intressant. Den handlar om villkoren för den fria rörligheten och medlemsländernas rätt att värna sina regler på arbetsmarknaden. EG-domstolens förhandsavgörande i frågan kommer att få betydelse för den svenska arbetsrätten.

– Sveriges framgångsrika kollektivavtalssystem är svårt hotat av EU. Det innebär stora risker att trycka tillbaka dagens pluralistiska Europa för att likrikta politiken, säger Nils Lundgren.

– Grundfrågan rör vårt självbestämmande. Junilistan motsätter sig att EU blandar sig i frågor som medlemsländerna sköter bäst själva. Därför röstade vi emot EU:s reglering av arbetstiderna. På samma sätt att det naturligt för oss att nu värna arbetsrätten, säger Nils Lundgren.

För ytterligare information:
Nils Lundgren, 0706-33 46 34
Anna Hammarskiöld, 0707-92 91 11