Stockholms Läns Landsting

EU sopar hälsohot under mattan (mp)

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 08:42 CEST

Miljöföroreningarnas inverkan på individers hälsa är ett förbisett problem på många håll i Europa. Stockholms läns landsting välkomnar därför EU-kommissionens ”En europeisk strategi för miljö och hälsa”. Men viktiga områden saknas för att arbetet med miljö och hälsa ska bli effektivt och trovärdigt.

- Vi lever i ett samhälle som tvingas använda en stor del av sina skattepengar åt att lindra sjukdomar som orsakas av att samma samhälle tillåter utsläpp av föroreningar, säger miljölandstingsråd Bengt Cedrenius.

- Det säger sig självt att ett sådant samhälle inte är hållbart, varken humanitärt eller samhällsekonomiskt.

EU-kommissionens strategidokument för att minska sjukdomsbördan orsakad av miljöföroreningar är en bra början, menar Stockholms läns landsting i sin kommentar. Men det är långtifrån tillräckligt.

- Det är mycket märkligt att man inte ens nämner miljöeffekterna av läkemedel. Vi vet dricksvattnet i Centraleuropa innehåller betydliga mängder läkemedelsrester, men problemet är inte tillräckligt studerat. Problemet kan vara att läkemedelsindustrin är så potent, både ekonomiskt och politiskt. EU har svårt att stå emot, se bara vad som hände med EUs kemikaliedirektiv, där industrin genom sin lobbying lyckades undanta alla läkemedelskemikalier.

- Om EU verkligen vill arbeta för en bättre miljö och hälsa, måste man ta hotet på allvar och fundera på hur vi ska hantera miljö- och hälsomässiga konsekvenser av läkemedelsrester. Klarar man inte att hantera industrins påtryckningar, och väljer att sopa problemet under mattan, riskerar ohälsa till följd av ofrivilligt läkemedelsintag bli ett svårlöst framtidsscenario.

För ytterligare information:
Bengt Cedrenius, landstingsråd (mp) för miljö och hållbar utveckling
bengt.cedrenius@politik.sll.se, tfn 08-737 44 16, 070-737 44 16
Charlotte Pruth, pressekreterare
charlotte.pruth@politik.sll.se, tfn 08-737 44 26, 070-737 44 26