Justitiedepartementet

EU stärker samarbetet mot människohandel

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 17:19 CET

Europas inrikes- och justitieministrar har i dag kommit överens om att förstärka samarbetet med länder utanför EU för att bekämpa människohandel.

Människohandel är en allvarlig brottslighet som inte stannar vid EU:s gränser. På svenskt initiativ har därför EU:s inrikes- och justitieministrar i dag antagit en åtgärdsplan för hur EU ska stärka samarbetet med länder utanför EU. Det handlar om att stärka relationerna och samarbetet med ursprungsländer för människohandel och länder varigenom människohandeln passerar.

Åtgärdsplanen anger inriktningen för att stärka partnerskapen med tredje länder, för att förbättra samordningen inom EU genom regelbunden översyn av de åtgärder som vidtas samt att utveckla brottsförebyggande, brottsofferskydd och brottsbekämpning.

- Det svenska ordförandeskapet i EU har prioriterat människohandel. Genom ett bättre samarbete med ursprungs- och transitländer kan vi förhoppningsvis tillsammans förhindra att människor blir offer för människohandel, säger justitieminister Beatrice Ask.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22