Stockholms stad

EU-stöd till projekt för egenförsörjning

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 16:13 CEST

Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat Jobbtorg Stockholm 37 miljoner kronor i stöd för projektet Etablering Stockholm, ett projekt som under tre år ska erbjuda nyanlända flyktingar en tydlig etableringskedja med fokus på egen försörjning.

Vägen från nyanländ till nyanställd är ofta för lång ochvi saknar i dag en samordnad och effektiv etableringskedja. Etablering Stockholm stödjer stadens uppdrag att minska utanförskapet och hjälpa fler människor till egen försörjning. Utmaningen liggeri en bättre samverkan mellan olika myndigheter och attskapa tydlighet för den som är nyanländ. I dag gör till exempel varje myndighet sin egen plan för individens introduktion.Ofta står dessa planer i direkt strid med varandra, vilket snarare stjälper än hjälper nya invandrare. Det menarsocialborgarrådet Ulf Kristersson.

Målgruppen är arbetslösa nyanlända som Arbetsförmedlingen och/eller Stockholms stad genom sina försörjningsstödsenheter, flyktingmottagningar, Jobbtorg eller Sfi har kontakt med. I Stockholms stad bor 10.000 nyanlända i arbetsför ålder, vilka utgör hälften av målgruppen i länet. Närmare 3.400 är inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Om Etablering Stockholm och Jobbtorg Stockholm
Etablering Stockholm startar den 1 september 2009 med Stockholms stad som projektägare. Deltagande aktörer och samverkanspartners inom Etablering Stockholm är: Arbetsförmedlingen, Röda Korset, Studiefrämjandet, Migrationsverket, TCO, SACO, LO, Företagarna och Stockholms handelskammare.

Jobbtorg Stockholmförstärker stadens arbete med att fler arbetslösa ska komma ut i arbete. En viktig utgångspunkt är att samla arbetsmarknadens aktörer i ett gemensamt arbetssätt för att sänka trösklarna för den arbetssökande att komma i arbete.

En rad olika insatser erbjuds inom ramen för Jobbtorget, exempelvis rådgivning, arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser samt matchning mot befintliga jobb inom både näringsliv och Stockholms stad. För att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt samarbetar Jobbtorget med bemanningsföretag, organisationer, stiftelser, föreningar samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Jobbtorget har tydligt jobbfokus och ska inte arbeta med andra uppdrag än att verka för att enskilda kommer i arbete eller studier. Jobbtorget har inte ansvar för myndighetsutövning.

Länkar

Kontakt
För mer information om projektet Etablering Stockholm, kontakta
Helena Öman, pressekreterare hos socialborgarrådet Ulf Kristersson
E-post: helena.oman@stadshuset.stockholm.se
Telefon: 076-12 29 222