Botkyrka kommun

EU stöder film i Stockholm-Mälardalen

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 17:30 CEST

Filmpool Stockholm-Mälardalen, som Botkyrka kommun är medfinansiär till, har beviljats stöd från EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet är att stärka regionens och företagens internationella konkurrenskraft genom att bygga ett starkt partnerskap för film. EU-stödet omfattar närmare 8,3 miljoner kronor under tre år, 2009-2011. För Botkyrka kommun innebär satsningen goda förutsättningar att stärka den lokala filmutvecklingen.

Satsningen har delats upp i tre olika arbetspaket:
1. Filmkluster
2. Internationalisering och Stockholm Film Commission
3. Nya former för finansiering av film

Under projektperioden ska ett stort antal företag delta aktivt i nätverksträffar, tillväxtprogram och marknadsutvidgande aktiviteter under 36 månader. Små och medelstora företag inom filmbranschen kommer att erbjudas expertstöd med inriktning på affärsutveckling.

Anders Ekegren, ordförande i Filmpool Stockholm-Mälardalen:
- Vi har unika förutsättningar för att bli en stark filmregion i Europa. Här finns den historiska anknytningen till Bergman, goda kunskaper i engelska, stark kompetens inom filmområdet och ett svårslaget utbud av fantastiska inspelningsmiljöer - från medeltidsmiljö till modern storstad, från urskog till skärgård.

Åke Lundström, vd för Filmpool Stockholm-Mälardalen:
- Det är viktigt att de kreativa näringarna kan fortsätta att utvecklas i regionen. Film spelar dessutom stor roll för flera andra branscher, inte minst ökad sysselsättning och tillväxt inom servicesektorn. En internationellt framgångsrik film kan öka turismen till regionen under flera år.

Kontakta för mer information:
Anders Ekegren, ordförande, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-605 24 18
Åke Lundström, vd, Filmpool Stockholm-Mälardalen, 070-674 76 20

Filmpool Stockholm-Mälardalen är en organisation där kommuner och andra offentliga aktörer samverkar för att stimulera filmproduktion och audiovisuell industri i regionen samt för att därigenom öka regionens synlighet och konkurrenskraft.