Världsnaturfonden WWF

EU toppimportör av jordbruksprodukter som orsakar avskogning

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2013 13:58 CEST

En färsk rapport från EU- kommissionen visar att EU bidrar mer till avskogning i tropiska länder genom sin import av olika jordbruksprodukter som kött, matoljor och biodiesel än man tidigare har trott. Detta trots att EU åtagit sig att minska avskogningen i tropikerna med 50 procent till år 2020.

– Det är viktigt att EUs medlemstater nu vidtar tydliga åtgärder på flera områden för att minska sin påverkan på avskogningen i tropikerna. Ett snabbt expanderande jordbruk i syd kan bidra till ekonomisk utveckling, men sker ofta på bekostnad av värdefull natur och lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.

Studien ”The impact of EU consumption on deforestation” visar att EU- länderna under perioden 1990 - 2008 importerade och konsumerade produkter som bidrog till avskogningen av minst 9 miljoner hektar i tropikerna - tre gånger Belgiens yta. Uppskattningarna är tagna i underkant, bland annat finns inte de senaste årens ökade efterfrågan på biobränslen med i statistiken.

Merparten av de jordbruksgrödor och animaliska produkter som kan kopplas till den tropiska avskogningen konsumeras i producentländerna, till exempel i Asien eller Afrika. Däremot konsumerar EU-marknaden 36 procent av de produkter som exporteras internationellt, vilket gör EU till en huvudaktör. Ökad användning av vegetabiliska oljor som soja, palmolja och ökad köttkonsumtion är de största drivkrafterna bakom avskogningen.

Av världens industrialiserade regioner är EU-marknaden den som bidrog mest till förlusten av tropikskog, enligt rapporten. Östasiens import (som omfattar Kina och Japan) motsvarar 4,5 miljoner hektar tropiska skogar och Nordamerikas import svarar för 1,9 miljoner hektar tropisk skog.

– Importerade produkter som exempelvis soja och palmolja bör ha regelverk med högt ställda krav när det gäller hänsyn till människa och natur i producentländerna. Det är också viktigt att minska konsumtion av kött, säger Per Larsson, skogsexpert på WWF.

WWF uppmanar också företag att ställa krav på att den soja och palmolja som används är producerad på ett ansvarsfullt sätt och certifierad enligt Round Table for Sustainable Soy, RTRS, respektive Round Table for Sustainable Palm Oil, RSPO.

BAKGRUND

Läs rapporten” The impact of EU consumption on deforestation på:

http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm

Fakta: EUs ministerråd tog i december 2008 ett beslut att stödja EU- kommissionens målsättning att minska avskogningen i tropikerna med 50 procent till år 2020

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/104508.pdf

EUs ekologiska fotavtryck är betydligt större än den biologiska kapaciteten i EU-länderna. Den globala genomsnittliga ytan som är tillgänglig per person i världen motsvarar 1,8 hektar medan den genomsnittliga EU medborgaren använder 4,72 hektar.

http://awsassets.panda.org/downloads/lpr_2012_summary_booklet_final.pdfhttp://awsassets.panda.org/downloads/lpr_2012_summary_booklet_final.pdf

WWF stödjer och deltar aktivt i frivilliga certifieringssystem för ansvarfull produktion av palmolja (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO), soja (Roundtable on Responsible Soy – RTRS) och virke (Forest Stewardship Council – FSC).

http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/transforming_markets/solutions/methodology/multi_stakeholders/

För frågor, kontakta:

Per Larsson, expert på skog och handel med träprodukter WWF, 0709-61 17 52

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77