Riksdagen

EU-upplysningen får ökade resurser

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 20:00 CET

EU-upplysningen i riksdagen ska få ökade resurser för att möta den växande efterfrågan på information om EU från allmänheten. Det beslutade Riksdagsstyrelsen på onsdagen.

- Det råder i stort sett total enighet om att det även framöver ska finnas en central funktion för information om EU som riktar sig till en bredare allmänhet samt att EU-upplysningen även i fortsättningen ska ha riksdagen som huvudman. EU-upplysningen har en viktig roll att fylla, säger Björn von Sydow riksdagens talman och ordförande i Riksdagsstyrelsen.

Riksdagsstyrelsens beslut innebär att EU-upplysningens budget utökas med 1,9 miljoner kronor årligen. Antalet tjänster utökas, från nuvarande 8,5 tjänster till 12 fasta tjänster.

För att utveckla en egen webbplats tilldelas EU-upplysningen en engångsinvestering på 1,8 miljoner kronor och 400 000 kronor i årligt driftsstöd. Dessutom avsätts 9 miljoner kronor till marknadsföring under en treårsperiod.

- Detta är mycket välkommet, säger Kristina Zetterström, enhetschef vid EU-upplysningen.

- EU-upplysningen har som neutral aktör i EU-sammanhang en trovärdighet i alla läger. Detta visade bland annat vårt opartiska uppdrag inför folkomröstningen om euron där vi var de enda som vare sig tog ställning för ja eller nej.

Bakgrunden till beslutet är utredningen om allmänhetens tillgång till EU-relaterad information som generalkonsul Sören Thunell genomförde 2002 (SOU 2002:96). Utredningen pekade på att det finns ett stort behov av en central EU-upplysning i allmänhetens tjänst. Utredningen föreslog även att riksdagen precis som tidigare har ansvaret för verksamheten men att EU-upplysningens roll blir tydligare och att allmänheten som målgrupp poängteras.

För ytterligare information kontakta:
Kristina Zetterström, enhetschef, tel:08-786 59 88, kristina.zetterstrom@riksdagen.se

Peter Lindskog
Talmannens pressekreterare, tfn 08-786 64 38