Sectra AB

EU väljer Sectra som leverantör av säker telefoni

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:48 CEST

Sectra, med moderbolag i Sverige, har fått förtroendet att leverera den produkt för säker telefoni som ska användas inom hela EU. Det är resultatet av EU-rådets upphandling där valet föll på Sectra Tiger XS. Det nyligen tecknade ramavtalet gäller i fyra år.

I samband med undertecknandet av ramavtalet lade EU-rådet även en initial beställning av Tiger XS. Leverans kommer att ske under hösten 2010.

– Avtalet med EU-rådet innebär att vi uppnår vårt mål att förse samtliga EU-länder med lättanvända produkter för säker telefoni. En gemensam lösning för säker talkommunikation kommer att bidra till ökad säkerhet i Europa, säger Michael Bertilsson, VD för Sectra Communications AB.

Sectra utvecklar sina produkter i nära samarbete med kunderna. Sverige och Nederländerna är företagets hemmamarknader, där många kunder bidragit till Tigerproduktens utveckling. I Sverige används Tiger XS redan idag av myndigheter och försvaret för säker kommunikation av nationellt känslig information och EU-sekretess.

Fakta om Sectra Tiger
Sectra lanserade 1999 världens första avlyssningssäkra mobiltelefon som är certifierad på den höga säkerhetsnivån Secret. Genom fortsatt satsning på produktutveckling har Sectra tagit fram ytterligare produkter för säker telefoni. Tiger XS, som EU-rådet beställt, används för att ringa säkert över tele-, GSM-, 3G-, ISDN- och IP-nät samt satellitsystem. Tiger XS är den enda kryptoprodukten för mobil och fast telefoni som har säkerhetsgodkännanden på Secret-nivå från både EU och NATO. Användare är beslutsfattare, höga tjänstemän och militärer i Europa.

För ytterligare information kontakta:
Michael Bertilsson, VD Sectra Communications AB, tel 0708-23 52 25
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Om Sectras avlyssningssäkra kommunikationssystem
Sectra utvecklar och säljer produkter för avlyssningssäker tal- och datakommunikation. Kunderna är myndigheter och försvar i Europa med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och utveckling av säkra kommunikationssystem.

Sectras verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2009/2010 till 848 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida www.sectra.se.