TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Eucreas för diabetes typ 2 beviljas subvention

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 08:55 CEST

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att Eucreas för behandling av diabetes typ 2 skaingå ihögkostnadsskyddet.

Läkemedlet är ett kombinationsläkemedel som innehåller substanserna vildagliptin och metformin och de två substanserna finns var för sig i läkemedel som redan ingår i läkemedelsförmånerna.

Kostnaden för behandling med Eucreas är i samtliga styrkor och förpackningsstorlekar lägre än kostnaden för de ingående substanserna var för sig. En av TLV:s beslutsgrunder är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattemedel som läggs på läkemedel. Eucreas framstår som kostnadseffektivt och beviljas subvention.
Beslutet gäller från och med 2008-09-09.

Läs beslutet i sin helhet (pdf)