AktieTorget

Euris: Finansiering säkrad för deltagande i LifeAssays företrädesemission

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:39 CEST

(Aktietorget: EURI B)

IDEON, Lund: European Institute of Science AB (EURIS) har idag säkrat finansiering (genom banklån) totalt 1,5 Mkr och kommer att nyteckna 5.979.749 aktier (motsvarande 12,6 % av emissionsbeloppet) i LifeAssays företrädesemission som avslutas den 14 april 2009.

VD / European Institute of Science AB

European Institute of Science AB (EURIS) är ett noterat bolag vars aktier handlas på Aktietorget AB (www.aktietorget.se). EURIS utvecklar teknikbolag (Chemel AB och LifeAssays AB) och nya innovationer samt marknadsför och säljer egna produkter inom området magnetiska nanopartiklar. EURIS magnetiska nanopartiklarna är avsedda för forskning inom medicinska och terapeutiska tillämpningar. Den CE-märkta produkten In Vitro Magnetic Field Generator MFG-1000 är en utrustning som är avsedd för snabb och noggrann alstring av starka magnetfält för exponering av vävnader, celler, bakterier och / eller magnetiska vätskor.

För ytterligare information kontakta:
Docent Dario Kriz, VD European Institute of Science AB (publ), Tel. 046 - 286 22 30

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)
ORG.NR. 556404-2769
IDEON Science Park, SE-22370 Lund
Scheelevägen 19F, Lund
Hemsida: www.euris.org

Lund 2009-04-08