European Institute of Science AB

EURIS: Kassaförstärkning på 0,8 Mkr genom avyttring

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 16:38 CEST

IDEON, Lund: NGM noterade European Institute of Sciences (EURIS) har under perioden 23-28 mars 2006 avyttrat samtliga teckningsrätter i LifeAssays AB (publ) som EURIS har
erhållit i samband med LifeAssays pågående och redan övertecknade nyemission med teckningstiden 6-31 mars.
Avyttringen innebär att EURIS kassa förstärks med 0,8 Mkr.
Doc. Dario Kriz
VD

För ytterligare information kontakta:
Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 046 - 286 22 30