Eurocon

Eurocon: Bokslutskommuniké januari - december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:03 CET

(Aktietorget: EURO)

Perioden 1 oktober - 31 december 2009

* Nettoomsättningen uppgick till MSEK 29,6 (39,4)

* Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2,0 (1,0)

* Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 2,2 (2,1)

* Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,6 (0,6)

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 2,0 (-3,8)


Perioden 1 januari - 31 december 2009

* Nettoomsättningen uppgick till MSEK 109,3 (143,2) Se posten jämförelsestörande poster

* Rörelseresultatet uppgick till MSEK 7,6 (6,3)

* Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 7,6 (7,8)

* Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,6 (4,7)

* Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,14 (0,14)

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -3,9 (17,0)

* Eget kapital uppgick till MSEK 27,7 (26,2), vilket motsvarade SEK/ aktie 0,83 (0,78).


Förslag till utdelning

* Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 0,08/aktie, motsvarande MSEK 2,7 för 2009.

26 februari 2010

För mer information:
VD Peter Johansson
Mobilnr: 076-7675801
peter.johansson@eurocon.se