EuroMaint

EuroMaint underhåller fordon för trafiken mellan Sala och Linköping åt SJ

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 09:25 CEST

Euromaint och SJ har tecknat underhållsavtal avseende den aktuella flottan, det vill säga trafiken Sala – Västerås – Eskilstuna – Norrköping – Linköping. Uppdraget omfattar elva fordon; fyra stycken Reginatåg och sju stycken X12-tåg.

Uppdraget omfattar både förebyggande och avhjälpande lätt underhåll, inklusive materialförsörjning och löper från och med den 15 december i år. Underhållet kommer utföras vid Euromaints verkstad i Linköping, som kommer att ha öppet i stort sett dygnet runt. Detta passar väl in i underhållsbehovet för denna trafik. Vid verkstaden finns sedan tidigare den kompetens som krävs för underhållet av aktuella fordonstyper.

- Vi är glada över att SJ visar oss förtroendet att låta oss underhålla den aktuella flottan. Vi har vid verkstaden i Linköping lång erfarenhet av aktuella fordon. Genom att planera och utföra underhållet på ett effektivt sätt är vår ambition att leverera hela, rena och säkra tåg i tid för att på det sättet bidra till en punktlig trafik, säger Marcus Bylund, verkstadschef Linköping, Euromaint Rail.

- Vi ser många fördelar med att förlägga underhållet till Euromaints verkstad i Linköping. De har lång erfarenhet av aktuella fordonstyper och kompetens på plats större delen av dygnet. Verkstaden har också en bra ledningsstruktur och arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten, säger Tomas Steiner, inköpare på SJ, som också får medhåll av Johan Rydén, kontraktsansvarig på SJ.

Kort om Euromaints verksamhet i Linköping:
• Antal spår: 3
• Antal medarbetare: 16 st
• Kunder: Veolia och nu även SJ
• Tjänster: Huvudsakligen underhåll av motorvagnar men även fordonstvätt, djursanering och avisning med mera

För mer information, kontakta:
Euromaint Rail:
Anne-Catherine Worth, Kommunikationschef, telefon: +46 7600 200 57
e-post: anne-catherine.worth@euromaint.com

SJ:
Tomas Steiner, Inköpare, telefon: 010-751 52 96, e-post: tomas.steiner@sj.se   
Johan Rydén, Kontraktsansvarig, telefon: 010-751 55 72, e-post: johan.ryden@sj.se


Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint har en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK och cirka 2 400 medarbetare (2012). Bolaget har verksamhet i Sverige, Belgien, Lettland, Nederländerna samt Tyskland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.