Moderaterna

Euron ger nya möjligheter

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2003 00:00 CEST

Onsdagen 28 maj hölls en särskild debatt om euron i riksdagen. Bo Lundgren framhöll att fördelarna med euron vida överträffar riskerna med utanförskapet, och fastslog att oberoende av vilken sida som vinner folkomröstningen så kommer det att förändra Sverige.

Europa knyts allt tätare samman. Euron är ingen ekonomisk hypotes, öppen för teoretisk debatt. Den är en realitet. Den är redan vardag för över 300 miljoner européer. Om drygt hundra dagar, den 14 september, står vi inför valet mellan att dra fördelarna av det som andra länder har byggt upp eller fortsätta att stå utanför valutagemenskapen.

Oberoende av utfallet i folkomröstningen är den avgörande för Sveriges ekonomiska och politiska framtid. Resultatet är ännu ovisst. Det kan bli ett ja. Det kan bli ett nej. Men den 15 september är det ett annorlunda Sverige.

En del på nej-sidan försöker skrämmas med samma slags vulgärargument som kunde höras inför folkomröstningen om EU 1994. De slår an strängar av intolerans, främlingsfientlighet och underblåser en felaktig föreställning om att Sverige inte tjänat på det Europeiska samarbetet.

Historien rymmer ett otal exempel på att slutenhet och tron på isolering leder till att ett land blir fattigare. Isolation framför interaktion är ett vägval som leder bort från de tre faktorer som tillsammans är nyckeln till ett växande välstånd; fred, frihandel och marknadsekonomi.

Euron kommer inte att lösa alla Sveriges problem. Men den gemensamma valutan ger
nya möjligheter. Den öppnar för förbättrade förutsättningar. Den är ett naturligt steg mot ett öppnare Sverige, som en del av Europa.