Statistiska centralbyrån, SCB

Europa åldras

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 10:23 CEST

Befolkningen i Europa blir allt äldre och allt tyder på att andelen över 65 år kommer att fortsätta öka.

Minskande fruktsamhet och ökande livslängd ger Europa en allt äldre befolkning. Andelen äldre i de gamla EU-länderna kommer att fortsätta öka och särkskilt dramatisk blir ökningen bland de allra äldsta. Antalet personer över 80 år väntas öka med 50 procent de närmaste 15 åren.
De nya EU-länderna har en ungdomligare befolkning, men det är något som kommer förändras snabbt. Östra Europa har extremt låga födelsetal och det kommer att förändra befolkningsstrukturen.


Andelen äldre (65+) i Europarådets länder 1 januari 2003

Italien (2001)
18,2

Litauen
14,7

Tyskland
17,5

Rumänien
14,2

Grekland (2000)
17,3

Serbien Montenegro (2002)
14,1

Sverige
17,2

Luxemburg
14,0

Spanien (2002)
17,1

Tjeckien
13,9

Bulgarien
17,0

Nederländerna
13,7

Belgien
17,0

Ryssland
13,3

Portugal
16,7

Georgien
13,3

Frankrike
16,3

Andorra
13,3

Kroatien
16,3

Malta
12,8

San Marino
16,0

Polen
12,8

Estland
15,9

Cypern
11,8

Lettland
15,9

Island
11,7

Storbritannien (2001)
15,6

Slovakien
11,6

Schweiz
15,5

Irland (2002)
11,2

Österrike
15,5

Liechtenstein
10,8

Ungern
15,4

Moldavien
9,8

Finland
15,3

Armenien (2002)
9,6

Ukraina (2001)
15,0

Bosnien Herzegovina (2002)
7,4

Danmark
14,8

Azerbaijan
6,5

Norge
14,8

Albanien (2000)
5,6

Slovenien
14,8

Turkiet
5,5
Källa: Recent demographic development in Europe 2003, Europarådet.

Publikation


Se vidare tidskriftens baksida ”Europa åldras”
I samma nummer av Tidskriften Välfärd finns också bland annat artikeln Att bli förälder - unga vuxnas föreställningar, Unga kvinnor lever sundare, Räcker pengarna? samt BNI - det är den vi kan konsumera.
Tidskriften Välfärd och rapporter kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00, fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats


Producent
SCB, Programmet för Demografisk analys och jämställdhet
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72
Förfrågningar
Hans Lundström
Tfn 08-506 943 70
Epost hans.lundstrom@scb.se