Karolinska Institutet, KI

Europa långt efter USA i kampen mot HIV/AIDS

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 10:00 CEST

– I jämförelse med USA satsar Europa endast 10 procent på utveckling av HIV vaccin, när det gäller forskaranslag i förhållande till BNP. Samtidigt har det utvecklats i princip lika många vaccin i USA som Europa, vilket är oroande med tanke på kvalitetsaspekten, säger Peter Liljeström, professor och EU-samordare inom HIV/AIDS forskning.

Frågan om HIV vaccin är en av frågorna som tas upp på den internationella världskonferensen om HIV och AIDS i Bangkok, Thailand. Konferensen genomförs den11 – 16 juli och Karolinska Institutet är representerat med en rad forskare och samordnare.

Kontaktpersoner i Bangkok under konferensen:
Peter Liljeström, professor vid institutionen för mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum (MTC), Karolinska Institutet och chef på vaccinforskningssektionen, Smittskyddsinstitutet (SMI).
Tel: 08 - 457 25 50, 070 - 595 36 72, mail: peter.liljestrom@mtc.ki.se
Ämne: Expert på DNA vaccin och EU samordnare

Gunnel Biberfeld, professor vid institutionen för mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum (MTC), Karolinska Institutet.
Tel: 08 - 457 26 60, 070 - 377 26 60, mail: gunnel.biberfeld@smi.ki.se
Ämne: Expert på vaccinprövningar samt HIV/AIDS projekt i Afrika

Kontaktperson i Sverige under konferensen:
Rigmor Thorstensson, docent och chefsmikrobiolog vid institutionen för mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum (MTC), Karolinska Institutet.
Tel:08 - 457 26 70, 070 - 256 26 70, mail: rigmor.thorstensson@smi.ki.se
Ämne: Expert på diagnostik.

Britta Wahren, professor vid institutionen för mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum (MTC), Karolinska Institutet.
Tel:08- 457 26 30, 070 - 674 15 27, mail: britta.wahren@smi.ki.se
Ämne: Expert på HIV vaccin.

XV International Aids Conference
– världskonferensen om hiv och aids

Källa: KI

Gunilla Stark Informationsavdelningen