Umeå kommun

Pressinbjudan: Europa möts i Umeå för energismarta lösningar

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2018 08:00 CET

Umeå är värd för RUGGEDISED General Assembly, som samlar experter på innovativa energismarta lösningar för städer i Europa som vill utvecklas hållbart. Konferensen pågår 6–8 mars och öppnas av rektor vid Umeå universitet Hans Adolfsson och kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Ågren. 

Efter att Rotterdam och Glasgow stått som värdar för RUGGEDISED-projektets årliga konferens är det nu Umeås tur att arrangera General Assembly. Ett åttiotal deltagare från dessa Smart City Lighthouse-städer och de så kallade följestäderna (Brno, Gdansk, Parma) kommer att dela erfarenheter från städernas klimatsmarta lösningar som utvecklas inom RUGGEDISED. I Umeå får deltagarna ta del av hur norra Sveriges största arbetsplatsområde Universitetsstaden satsar på framgångsrik samverkan över gränser för att bli en livskraftig stadsdel.

- Jag ser fram emot att få utbyta erfarenheter med de andra städerna. Det är värdefullt för alla oss som är med och utvecklar vår snabbväxande stadsdel Universitetsstaden. I Umeå ligger vi dessutom på många sätt i framkant när det gäller innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen så intresset för våra lösningar är stort ute i Europa, säger Carina Aschan, RUGGEDISED projektledare.

100 % förnyelsebart
Programmet i Umeå öppnar tisdag 6 mars klockan 18.00 på Rex då Umeå universitets rektor och kommunstyrelsens förste vice ordförande hälsar deltagarna välkomna. Dagen därpå fortsätter programmet på P5 i Väven med att Rotterdam och Glasgow delar sina erfarenheter och utmaningar inom bland annat ”Smart Grid”, ICT och E-mobilitet. Under eftermiddagen tar Umeå med deltagarna på en rundtur i Umeå Smart City, Universitetsstaden. RUGGEDISED partners i Umeå berättar om och visar sina innovativa lösningar som alla på olika sätt bidrar till att nå 100 % förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden.

Öppning och program under General Assembly är öppet för media.

Välkommen!

Carina Aschan
Projektledare RUGGEDISED
Smarta Universitetsstaden Umeå

Övergripande planering, tillväxt
Umeå kommun
070-330 60 25
carina.aschan@umea.se
www.greenumea.se/ruggedisedFAKTA
RUGGEDISED är ett samverkansprojekt där Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska hus, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och RISE är partners. Syftet är att under åren 2016-2020 testa nio innovativa klimatsmarta lösningar och samtidigt utveckla nya affärsmodeller som passar i en delningsekonomi.
Budget: 40 miljoner kronor.
Projektfinansiär: EU:s Horisont 2020-program.
RUGGEDISED: Betyder ungefär ”robust“ och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.