Riksdagen

Europa och Kina i fokus för utskottens resor

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:24 CEST

Riksdagsstyrelsen har idag ställt sig positiv till följande planerade utskottsresor.

Konstitutionsutskottet planerar en studieresa till Oslo den 25 oktober. Avsikten är att besöka Stortinget.

Justitieutskottet planerar två delegationsresor under perioden 5-11 september 2004. Den ena resan avses gå till England och den andra till Slovenien kompletterad med ett endagsbesök i Italien. Avsikten är att studera olika frågor inom utskottets beredningsområde, främst gränskontroll, polisarbete, kriminalvård och frågor om prövningstillstånd i brottmål.

Lagutskottet planerar en resa till Kina i början av 2005. Syftet med resan är att närmare studera hur man i lagstiftningsprocessen möter de krav på rättsregler som behövs i en allt mer marknadsanpassad och internationaliserad ekonomi.

Socialförsäkringsutskottet planerar en studieresa till Moskva den 8-10 september 2004. Syftet är att studera såväl de sociala trygghetssystemen som asyl- och migrationsfrågor.

Socialutskottet planerar en delegationsresa till USA den 9-20 januari 2005. Utskottet avser att främst studera följande frågor: högspecialiserad sjukvård och forskningsfrågor, handikappfrågor, samt sociala frågor som fattigdomsbekämpning.

Näringsutskottet planerar en delegationsresa till Brasilien den 27 augusti – 5 september 2004. Syftet med besöket är främst att studera utvecklingsmöjligheterna för svenska företag i Brasilien och följa upp olika handelspolitiska frågor inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO).

Näringsutskottet planerar också en delegationsresa till Kina i augusti/september 2005.


Ytterligare upplysningar lämnas av respektive utskottskansli via riksdagens växel 08-786 40 00.

Peter Lindskog
Talmannens pressekreterare, tfn 08-786 64 38, 070-609 67 24