Naturskyddsföreningen

Europa tjänar pengar på att höja klimatambitionen

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 09:47 CET

Ökade klimatåtgärder är en garanti för Europas ekonomiska framtid. En rapport som samorganisationen CAN Europe presenterar i Bryssel idag visar att EU skulle tjäna ekonomiskt på att skärpa målet för utsläppen av växthusgaser från minus 20 till minus 30 procent till 2020.
- Fakta talar för sig själv. Politiker och näringslivsföreträdare som fortfarande tror att det skulle kosta dem pengar att minska utsläppen får allt svårare att argumentera mot så tydliga siffror, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Dagens rapport bygger på beräkningar gjorda av EU:s olika myndigheter och på att EU-länderna höjer sin klimatambition oavsett omvärlden. Bakgrunden är EU:s ministerråds beslut för några år sedan att EU ska minska utsläppen med 20 procent till 2020 jämfört med 1990 - men att EU ska höja målet till 30 procent om andra länder gör samma sak. Sverige var då ett av de länder som förordade ett mål på 30 procent. 

Rapporten visar att övergången från ett 20-procentsmål till 30-procentsmål endast skulle kosta 0,2 - 0,3 procent av BNP. Dessutom visar en analys gjord av Ecofys att om ambitionsnivån höjs till att minska utsläppen med 30 procent skulle det leda till BNP-vinster på ca 10 procent till 2050. Långsiktigt är ökade klimatåtgärder en garanti för Europas ekonomiska framtid. 

Det nuvarande målet på minus 20 procent till 2020 är bland de billigaste (uttryckt i % av BNP) jämfört med de klimatlöften som andra ekonomier utanför EU har gett. EU:s nuvarande mål är med andra ord inte så ambitiöst som ländernas företrädare själva gärna vill be en bild av. Kommissionen har konstaterat att 2009 hade EU:s medlemsländer tillsammans minskat utsläppen med 17,3 procent jämfört med 1990. Trots det tvekar många länder att ta steget. Undantagen är Storbritannien och Danmark som öppet förordat en minskning med 30 procent.

– Frågan är varför statsminister Fredrik Reinfeldt är så tyst. Sverige borde ta chansen att gå i bräschen för ett 30-procentsmål, det skulle gynna både Sverige och EU. Det ger oss konkurrensfördelar i den övergång till ett fossilfritt samhälle som alla vet är oundviklig, säger Svante Axelsson.

Två miljoner fler arbetstillfällen inom förnybar energiproduktion, kostnadsbesparingar på import av gas och olja samt hälsovinster är andra effekter av minskade utsläpp av växthusgaser, enligt rapporten. 
CAN Europe är en samarbetsorganisation för klimatpolitik som Naturskyddsföreningen är medlem i. (www.climnet.org

För mer information läs hela rapporten här:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/externa_rapporter/CAN30procentrapport.pdf

eller i bifogad pdf-fil


För frågor kontakta:
Tomas Wyns, policychef Climate Action Network (CAN) Europe, +32 495 12 22 42
tomas@caneurope.org

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se

Anders Grönvall, klimathandläggare Naturskyddsföreningen, 08-7026555
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28
louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00