Vänsterpartiet

Europadomstolen tar upp svensk åsiktsregistrering

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 16:27 CEST

För några dagar sedan kom beskedet att den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna tar upp fem fall av åsiktsregistrering. Personerna som registrerats har nekats tillgång till säkerhetspolisens material om dem själva. Domstolen har bedömt att de svar som regeringen givit inte varit godtagbara. Om Sverige fälls kan personerna få skadestånd.

- Vi välkomnar prövningen och gratulerar de personer som orkat driva sina fall hela vägen. Det är en delseger för de mänskliga rättigheterna och det blir samtidigt ett inlägg i debatten om övervakning och kontroll som just nu pågår i Sverige, säger Mats Einarsson, ledamot av riksdagens Konstitutionsutskott (v).

Vänsterpartiet har krävt upprättelse för de övergrepp som begicks genom olaglig registrering av vänstersympatisörer. Åsiktsregistreringen har granskats i Säkerhetskommissionens betänkanden men ännu har ingen ställts till svars för det lidande som många utsattes för.

En av de fem som beviljats prövning är vänsterpartisten och före detta EU-parlamentarikern Herman Schmid.

Vänsterpartiet ordnar senare i höst ett seminarium om regeringens hårt kritiserade förslag om integritetskränkande tvångsmedel.

Länk till Europadomstolens beslut (obs! lång länk, du kan behöva kopiera den manuellt om den bryts på flera rader):
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?
item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=Sweden&sessionid=4325965&skin=hudoc-en

För kommentarer, kontakta:
Mats Einarsson, riksdagsledamot, 0703-43 96 31
Herman Schmid, f d EU-parlamentariker, 0045-20 32 11 12
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64