Europaparlamentet

Europaparlamentet frågar ut Cecilia Malmström

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 08:57 CET

Tisdagen den 19 januari, kl. 9–12 frågas Cecilia Malmström (FP) ut av Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter. Du kan följa utfrågningen live på Europaparlamentets hemsida.

Cecilia Malmström har nominerats till kommissionär med ansvar för inrikes frågor, en portfölj som bland annat omfattar områden som migration och asylfrågor, drogbekämpning och polissamarbete över gränserna. Under tre timmar på tisdagen ska Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter förhöra den svenska kommissionärskandidaten. Utfrågningen sker i Europaparlamentet i Strasbourg. Malmström är den sista av kommissionärskandidaterna som frågas ut.

Under utfrågningarna granskas de nominerade kommissionärernas allmänna duglighet och engagemang för Europa. Kandidaternas kunskap inom respektive sakområden granskas också. Den 26 januari ska Europaparlamentet efter debatt i plenum antingen godkänna eller underkänna den föreslagna kommissionen i sin helhet.

Följ utfrågningarna på EP Live:
http://www.europarl.europa.eu/eng-internet-publisher/eplive/public/default.do?language=sv

Europaparlamentets webbsajt om kommissionärsutfrågningarna:
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default.htm?language=sv

För ytterligare information:
Marina Lähteenmaa, pressekreterare
Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 0709-98 96 41
E-post: marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu

Sara Ahnborg, pressekreterare
Europaparlamentets presstjänst
Tel: +32 2 28 34018 (Bryssel)
Mobil: +32 498 98 1336
E-post: sara.ahnborg@europarl.europa.eu