Utrikesdepartementet

Europaparlamentet godkände EU:s tjänstedirektiv

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 13:30 CET

Europaparlamentet beslutade idag efter omröstning att anta EU:s tjänstedirektiv.

Regeringen välkomnar beslutet, som innebär att Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar har nått en överenskommelse om vilka regler och villkor som skall gälla för tillfällig tjänsteutövning och långsiktig etablering för tjänsteföretagare i EU.

Med direktivet på plats ska det bli mindre krångligt för företagare att sälja sina tjänster i ett annat EU-land. Även tjänstemottagarnas rättigheter stärks och ett administrativt samarbete mellan EU-länderna etableras för att bland annat säkerställa att de tjänster som erbjuds håller god kvalitet.

- Med tjänstedirektivet får vi förutsättningar att utöka tjänstehandeln mellan EU:s länder. Det kan leda till ökad sysselsättning och bättre tillväxt, stärkt utbud för konsumenterna och ökad konkurrenskraft för både Sverige och EU i stort, säger handelsminister Sten Tolgfors.

- Detta är ett exempel på hur EU arbetar för att förenkla och förbättra unionens lagstiftning och leverera det medborgarna efterfrågar, säger EU-minister Cecilia Malmström.

- Det är avgörande att direktivet genomförs i alla medlemsländer så att marknaderna verkligen öppnas. Regeringen kommer att prioritera den utmaning som genomförandet av direktivet innebär, säger Sten Tolgfors.

----

En tjänst definieras i direktivet som en förvärvsverksamhet som en företagare utövar mot ekonomisk ersättning. Det rör sig om en medvetet bred och flexibel definition för att göra det möjligt för framtida tjänster att omfattas av direktivet. EU-länderna har tre år på sig att genomföra direktivets mål och syften i respektive land.

Inom EU står tjänstesektorn för ca 70 procent av EU:s samlande BNP men endast 20 procent av handeln inom EU utgörs av tjänster.


Kontakt:
Maria Pålsson
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 56 49
070-348 18 32
maria.palsson@foregin.ministry.se

Magnus Rydén
Ämnesråd
070-996 79 84