Europaparlamentet

Europaparlamentet röstar om Georgien på onsdag

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 09:11 CEST

"Inget är självklart, vi bestämmer tillsammans"

Europaparlamentets ledamöter debatterade sent på måndagskvällen situationen i Georgien. Respekt för territoriell självständighet, fördömande av omfattningen av Rysslands reaktion och närmare grannsamarbete efterlystes. Frankrikes utrikesminister Bernard Kouchner rapporterade direkt från toppmötet och framhöll vikten av att EU visar enighet i relationen till Ryssland.

- Det franska ordförandeskapet önskar hålla er löpande informerade eftersom ni varit väldigt aktiva i den här frågan, framhöll Bernard Kouchner när han anlände direkt från toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer för att rapportera till ledamöterna i plenum. Utrikesministern påminde om att konflikten i Georgien växt sedan början av 90-talet men att det dagsaktuella läget utgår från händelserna den 7-8 augusti i år och att vägen fram tills nu och även framöver bygger på EU:s förmåga att visa enighet.

Relationen till Ryssland påverkas

Slutsatserna från dagens rådsmöte understryker vikten av att parterna i konflikten respekterar de sex punkterna i avtalet om eld upphör från den 12 augusti. Det faktum att Ryssland inte dragit tillbaka sina trupper kommer, enligt slutsatserna, påverka relationen mellan EU och Ryssland.

- Kommunikationskanalerna till Ryssland måste hållas öppna men det kan inte vara business as usual, konstaterade Benita Ferrero-Waldner, kommissionär med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken.

Skydd för energiförsörjning

Talarlistan var lång när ledamöterna fick ordet och debatten väntas ligga till grund för en resolution som antas på onsdag. Joseph DAUL (FR) talade för EPP-gruppen och välkomnade rådets förmåga att visa "enighet och fast hand" gentemot Ryssland. Joseph DAUL framhöll samtidigt nödvändigheten att utveckla och skydda alternativ för EU:s energiförsörjning.

Vinter-OS ifrågasätts

Hannes SWOBODA (PSE, AT) framhöll att Ryssland alltid försökt utnyttja interna konflikter och efterlyste ett starkare stöd för EU:s grannar. Graham WATSON varnade för att tränga in "den ryska björnen i hörnet" och efterlyste en fredskonferens med alla sidor företrädda. Watson påminde om att Ryssland står värd för vinter-OS 2014 och ifrågasatte landets förmåga att leva upp till de olympiska värderingarna.

Isolering eller partnerskap?

Konrad SZYMAŃSKI (UEN, PL) framhöll politisk och ekonomisk isolering av Ryssland som ett sätt att begränsa manöverutrymmet. Daniel COHN-BENDIT (Verts/ALE, DE) avfärdade tankar på att diskutera NATO-medlemskap för Georgien och underströk i stället priviligerat partnerskap med EU för både Georgien och Ukraina som ett motmedel mot nationalism.

Avstå konflikten

Francis WURTZ (GUE/NGL, FR) talade om en kortsiktig politik som är "typisk för Vita Huset, men inte värdig för EU" och framhöll säkerheten för energiförsörjningen. Bernard WOJCIECHOWSKI (IND/DEM, PL) menade att EU inte får bli en del av konflikten och ifrågasatte Europaparlamentets möjligheter att påverka besluten i utrikespolitiken.

Från den 1.9.2008

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18