Europaparlamentet

Europaparlamentet sammanträder: viktiga frågor

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:56 CEST

Viktiga frågor

Idag och imorgon sammanträder Europaparlamentet i Bryssel. Ledamöterna röstar om att använda EU-pengar till att göra bostäder mer energieffektiva, partnerskapsavtal med Ryssland, miljömärkningen EU-blomman och ett direktiv för att motverka diskriminering.

I förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med Ryssland bör EU lyfta fram mänskliga rättigheter och gasleveranser samt kräva ett löfte från Moskva att inte använda våld mot sina grannar. Europaparlamentet röstar om rekommendationer från utrikesutskottet, som även hänvisar till Nord Stream och tankertrafik i Östersjön.

 

Debatt: onsdag 1 april

Omröstning: torsdag 2 april

Diskriminering förekommer på många håll i samhället, inte bara när det gäller jobb utan även i samband banktjänster, transport, hälsa och utbildning. Ledamöterna röstar om ett direktiv som ska främja bättre likabehandling. Kommissionens lagförslag tar upp diskriminering på grund av religion, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

Debatt: onsdag 1 april

Omröstning: torsdag 2 april

Europeiska socialfonden bör vara ett verktyg för medlemsländerna att hantera den aktuella jobbkrisen. Sysselsättningsutskottet uppmanar parlamentet att ställa sig bakom kommissionens förslag och förenkla socialfondens regler för att uppmuntra till användning.

Debatt: onsdag 1 april

Omröstning: torsdag 2 april

EU-finansiering för energieffektiva bostäder bör tillåtas i alla EU-länder. Tidigare har det bara varit möjligt för de nya medlemsländerna att använda den regionala utvecklingsfonden (Eruf) till att installera dubbelglas eller ersätta gamla värmepannor. Om ledamöterna godkänner ändringen öppnas dörren för Sverige att göra detsamma.

Debatt: onsdag 1 april

Omröstning: torsdag 2 april

I dagsläget regleras visumansökningar till EU-länder av flera olika lagstiftningar. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och föredragande Henrik LAX (ALDE, Finland) presenterar en överenskommelse med rådet om ett utvecklat samarbete mellan medlemsländernas ambassader och konsulat.

Debatt: onsdag 1 april

Omröstning: torsdag 2 april

Förordningen om miljömärket EU-blomman ses över och parlamentet röstar om en uppgörelse med rådet. Målet är att öka antalet berörda produktgrupper, från 26 till närmare 40-50 till 2015.

Debatt: torsdag 2 april

Omröstning: torsdag 2 april

Direktsändning av sammanträdet börjar klockan 15.00 (onsdag) och 9.00 (torsdag):

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=sv

För mer information kontakta:

Anna Bäckman Marina Lähteenmaa

Pressekreterare Pressekreterare

Tel: +32 2 283 40 18 Tel: +46 8 562 444 61

Mobil: +32 498 98 34 38 Mobil: +46 70 998 96 41

annalinda.backman@europarl.europa.eu marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu