Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Europaparlamentet vill förbjuda fosfater i tvätt- och diskmedel

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 13:12 CEST

- Jag är glad att utskottet vill ställa krav även på maskindiskmedel, det är viktigt för havsmiljön, säger Åsa Westlund, europaparlamentariker (S).

- Östersjön är särskilt känslig för fosfater och det här förbudet kan ge Östersjön en chans till återhämtning. Nästa steg är den ännu större utmaningen om fosfater i jordbruk., säger Carl Schlyter, europaparlamentariker (MP).

- Nu hoppas jag att den svenska regeringen lyfter frågan igen i ministerrådet, säger Åsa Westlund.

Bakgrund
Idag röstade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelsfrågor för att begränsa mängden fosforföreningar i tvätt- och diskmedel. Enligt förslaget skall gränsen för tvättmedel träda ikraft 1 januari 2013 och för diskmedel 1 januari 2015. Begränsningen, som bara berör tvätt och diskmedel för hushållsbruk ligger på0,5 gför fosforföreningar, vilken i praktiken går att likställa med ett fosfatförbud.

Utskottet ställde sig även, på Åsa Westlunds förslag, bakom att Kommissionen, senast under 2016, ska se över om det finns möjlighet att skärpa lagstiftningen ytterligare till 0,2% för såväl tvätt- som diskmedel. Vidare uppmanar man Kommissionen att senast 2016 se över och lägga förslag om att inkludera tvätt- och diskmedel som används inom industrin.

I Sverige har vi sedan tidigare begränsat mängden fosfater i tvättmedel för hushållsbruk till 0,2 %. Från och med den 1 juli kommer vi i Sverige att begränsa alla fosforföreningar och även inkludera diskmedel. För diskmedel gäller dock 0,5 %.

Nu fortsätter förhandlingarna mellan Europaparlamentet och Ministerrådet.

 

 

Kontakt
Åsa Westlund, europaparlamentariker (S) +46 (0)705 690144
Carl Schlyter, europaparlamentariker (MP) +46 (0)702 382515
Maja Brännvall, politiskt sakkunnig hos Åsa Westlund +32 (0)475 753952
Marita Pahlen, +46 (0)706 750373