Europaparlamentet

Europaparlamentet vill förbjuda kloning av djur

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 15:23 CEST


EU bör avstå från alla former av djurkloning i livsmedelssyfte och förbjuda import av kött eller mejeriprodukter som härrör från klonade djur. Den uppmaningen riktar Europaparlamentets ledamöter i en resolution som antogs idag med stor majoritet.

Med 622 röster för, 32 emot och 25 nedlagda ställda sig Europaparlamentet bakom uppmaningen från jordbruksutskottets ordförande Neil PARISH (EPP-ED, GB) till kommissionen att ta fram ett förbud mot klonade djur i livsmedel.

"Det handlar om djurens välmående och konsumenternas förtroende" framhöll Neil Parish i debatten som föregick omröstningen.

Lyssnar på EFSA och EGE

Androula Vassiliou, kommissionär med ansvar för folkhälsa, livsmedels- och fodersäkerhet och djurhälsa, deltog i debatten. Enligt Androula Vassilou följer kommissionen utvecklingen noggrant och kommer inom kort att ställning utifrån rekommendationer från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och teknik (EGE).

Muntlig fråga: B6-0545/2008

Debatt: 2.8.2008

Resolutionsförslag: B6-0373/2008

Omröstning: 3.8.2009

Könsstereotyp reklam trots satsningar på jämställdhet

Eva-Britt Svenssons initiativbetänkande om könsstereotyp reklam fick idag stöd av ledamöterna i plenum. EU bör följa upp gällande lagstiftning om könsdiskriminering och granska hur kvinnor och män framställs i reklam.

504 ledamöter röstade för, 110 emot och 22 avstod när Eva-Britt SVENSSONs (GUE/NGL, SE) initiativbetänkande gick till omröstning. Det fanns flera ändringsförslag till texten som antogs. Bland annat förkastades förslaget om en uppförandekod.

- De åtgärder jag föreslår avser nationella självreglerande organ som redan finns och som representerar både producenter, annonsörer och konsumenter, framhöll Eva-Britt Svensson i debatten som föregick omröstningen.

Kränkande budskap

Ledamöterna uppmärksammar "behovet av att se till att läroböcker, leksaker, tv- och datorspel, Internet och den nya informations- och kommunikationstekniken samt reklam i olika slags medier inte innehåller budskap som kränker den mänskliga värdigheten eller förmedlar könsstereotyper."

Negativa kroppsideal

Europaparlamentet "uppmanar medlemsstaterna att studera och rapportera om kvinno- och mansbilden i reklam och marknadsföring". Ledamöterna "konstaterar att marknadsföringens och reklamens kroppsideal kan få negativa konsekvenser" och "uppmanar reklamproducenterna att vara försiktiga med användningen av extremt magra kvinnor i samband med produktreklam."

Vikten av goda exempel

Både debatten och den antagna texten efterlyser goda exempel inom medie- och reklamvärlden utifrån ett könsperspektiv. Ett sätt att framhålla goda exempel är att uppmuntra allmänheten och annonsörerna att belöna dessa med särskilda priser.

Föredragande: Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE)
Betänkande: A6-0199/2008
Beslutsförfarande: Initiativbetänkande
Debatt: 2.9.2008
Omröstning: 3.9.2008

Kontakt:

Anna Bäckman

Redaktion & Information

E-mail : press-sv@europarl.europa.eu

Tfn: (+32) 2 283 40 18