Folkpartiet

Europaparlamentets särskilda krisutskott drar lärdomar av finanskrisen

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 13:41 CEST

Europaparlamentets särskilda utskott om den finansiella, ekonomiska och sociala krisen antog idag med stor majoritet (33 för och 2 emot) en rapport om lärdomarna från finanskrisen. Samtidigt presenterar EU-kommissionär Olli Regn nya förslag om strängare budgetregler.

- Texten vi antagit idag visar mycket tydligt vår uppslutning bakom euron. Euron skall vara ett bålverk av stabilitet för den europeiska ekonomin – inte dess akilleshäl, säger Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP), som ansvarig i den liberala gruppen för rapporten.

För den liberala gruppen var det allra viktigast att få bredast möjliga samsyn i Europaparlamentet. Dagens omröstning är därför en framgång. Enighet är centralt för att kunna möta och hantera krisen.

Bland lärdomarna som ska dras understryker den liberala gruppen i Europaparlamentet att “en gemensam valuta och valutapolitik kräver stärkt koordination av medlemsstaternas ekonomiska finansiella och sociala politik. EU står idag vid ett vägskäl, och måste visa att man kan gå framåt i en ny riktning istället för att falla tillbaka i gångna tiders dåliga vanor”.

Dessutom måste tillväxt- och stabilitetspakten få vassare tänder. Sanktioner ska kunna sättas in snabbare och med mer kraft bakom. Stabilitetspakten måste beväpnas med möjligheten att utfärda ekonomiskt kännbara straff om medlemsländer inte följer paktens regler. Slutligen anser den liberala gruppen i Europaparlamentet att krisen kräver globala lösningar. Att kalla in G20 var ett riktigt agerande, men G20 har inte levererat trovärdiga och långsiktiga svar. Därför är ett koordinerat svar från EU på krisens utmaningar nödvändigt.

Vad gäller kommissionens förslag idag om starkare ekonomisk styrning inom euroområdet, kommenterar Olle Schmidt:

- Sanktionsåtgärderna i kommissionens förslag gäller bara euroländerna, inte länderna utanför EMU. Men samtliga de 27 EU-medlemsländerna borde ändå följa de nya reglerna och känna sig bundna av dem. Om ett land har ett högt budgetunderskott och en hög statsskuld påverkar det hela EU och inte bara det enskilda landet. Nu bör svenska regeringen och Europaparlamentet – som tillsammans kommer att behandla Kommissionens förslag till nytt regelverk – visa musklerna och markera vikten av ett stabilt och starkt ekonomiskt regelverk.

Utskottets rapport ska diskuteras och antas av Europaparlamentet i plenarsammanträdet den 20 oktober 2010.


För mer information, kontakta oss gärna:
Olle Schmidt, 0705 34 10 64
Rickard Ydrenäs, politiskt sakkunnig, +32 476 767 542