Statistiska centralbyrån, SCB

Europaparlamentsvalen 1995, 1999 och 2004: EU-frågor styr svenska väljares röstning i Europaparlamentsvalen

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 09:36 CEST

I många länder inom EU dominerar inrikespolitik och regeringsbedömningar när väljarna röstar i Europaparlamentsvalen. Svenska väljare däremot uppger att de påverkas klart mer av EU-frågor och allmän inställning till EU.

Sambandet mellan EU-åsikt och partival var år 2004 starkast i Sverige jämfört med övriga EU-länder. Sett över tid tycks dock EU-faktorn ha blivit något mindre betydelsefull även i Sverige. Svenska väljare åsiktsröstade mer utifrån EU-frågor i Europaparlamentsvalen 1995 och 1999 än 2004. En orsak till att Sverige fortfarande toppar listan är att det i Sverige (och i Danmark) finns etablerade partier som tydligt tar ställning mot EU. Det finns det inte i alla EU-länder.

Många svenska väljare röstar annorlunda i Europaparlamentsvalen jämfört med i riksdagsvalen. Partibyten i samband med valen till Europaparlamentet är vanligare i Sverige än i majoriteten av andra EU-länder. Väljarrörligheten i svenska Europaparlamentsval är också större än i riksdagsvalen. Man bestämmer sig senare och man byter oftare parti. Valrörelserna i samband med valen till Europaparlamentet blir händelserika, vilket illustrerades extremt tydligt av junilistans snabba tillväxt under valspurtens sista fyra-fem dagar 2004, från 4–5 procent till hela 14,5 procent.

Publikation

Europaparlamentsvalen – en sammanfattning av några resultat från valundersökningarna i samband med valen till Europaparlamentet 1995, 1999 och 2004 är den sjätte rapporten i SCB:s rapportserie Demokratistatistik. Sedan 1956 har SCB, i samarbete med Göteborgs universitet, genomfört väljarundersökningar i samband med folkomröstningar och val till riksdag och Europaparlament. Den här rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten som kommit fram i samband med de undersökningar som gjorts i samband med valen till Europaparlamentet 1995, 1999 och 2004. Rapporten har skrivits av Henrik Oscarsson och Sören Holmberg vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Till publikationen
http://www.scb.se/templates/PlanerPublicerat/ViewInfo.aspx?publobjid=6593

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51
Fax 08-506 949 34

Förfrågningar
Jessica Persson
Tfn 08-506 944 27
E-post valstatistik@scb.se
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg (Göteborgs universitet)
Tfn 031-786 46 66 (Oscarsson), 031-786 12 27 (Holmberg)
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.