Sveriges Kommuner och Landsting

Europarådet ger råd till regeringen

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 16:19 CEST

För första gången finns en rapport från Europarådet om lokal och regional demokrati i Sverige. Rapporten visar att självstyrelsen har urholkats på senare år. Sveriges Kommuner och Landsting publicerar nu rapporten i svensk översättning. Europarådet vill ge den svenska regeringen flera viktiga rekommendationer.

Det var hösten 2004 och vintern 2005 som representanter från Europarådet besökte Sverige och talade med en rad personer från kommuner, landsting, riksdag, regering, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Syftet var att ta reda på fakta inför den färska rapporten om lokal och regional demokrati som Europarådet har antagit.

Här är något av det som Europarådet rekommenderar den svenska regeringen:

• Ta fram metoder för att beräkna kommunernas faktiska kostnader för att leverera de tjänster som följer av rättighetslagstiftning.
• Förtydliga den kommunala beskattningsrätten för att undvika framtida begränsningar.
• Utvärdera utjämningssystemet med sikte på att minska ingrepp i kommu­nernas rätt att disponera sina inkomster samtidigt som principen om utjämning behålls.
• Öka användningen av generella i stället för specialdestinerade statsbidrag.

Europarådets förslag till åtgärder stämmer väl överens med Sveriges Kommuner Landstings ståndpunkter i frågorna. Europarådets rapport är relevant både för det arbete som pågår i ansvarskommittén och grundslagskommittén.
Hela rapporten finns att ladda ned längre ned på sidan.

Europakonventionen om kommunal självstyrelse ställer krav på grundläggande demokratiska spelregler som till exempel egen och tillräcklig finansiering, lagfäst självstyrelse och fungerande överläggningar med staten. Konventionen skapades 1985 och Sverige skrev under den 1989.

För mer information: Christina Rydberg, förbundssekretariatet, 08-452 78 38


Bifogade dokument
Skriften om Europarådets rapport
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=3677&A=18019&FileID=87843&NAME=europaradet.pdf