RFSL

Europarådet uppmanar medlemsstater att ge ekonomisk ersättning till tvångssteriliserade

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 07:00 CEST

Europarådets parlamentariska församling har uppmanat medlemsländerna att helt förbjuda all påtvingad sterilisering eller kastrering av sina medborgare, samt även att ge personer som fallit offer för sådana ingrepp en officiell ursäkt och ekonomisk kompensation. RFSL uppmanar regeringen att följa denna rekommendation från Europarådet och, så snart som möjligt, ge de personer som tvångssteriliserats i Sverige för att kunna ändra juridiskt kön skadestånd.

Beslutet fattades under Europarådets parlamentariska församlings pågående session i Strasbourg i form av att en resolution, baserad på en rapport av den schweiziska ledamoten Liliane Maury Pasquier, antogs. I resolutionen deklareras: "Det förekommer ett litet, men signifikant, antal av både steriliseringar och kastreringar vilka faller under olika definitioner av att vara påtvingade. Dessa riktar sig huvudsakligen mot transpersoner, romska kvinnor och dömda sexualförbrytare. Inga påtvingade steriliseringar eller kastreringar kan legitimeras på något sätt under det 21:a århundradet - de måste upphöra". I resolutionen uppmanas medlemsländerna att se över lagar och regler för att säkerställa att ingen, under några omständigheter, kan tvingas bli steriliserad eller kastrerad. Vidare uppmanas medlemsländerna att utfärda officiella ursäkter och även ge viss ekonomisk kompensation till personer som blivit offer för påtvingad sterilisering eller kastrering. Resolutionen antogs vid en omröstning den 26 juni med stöd av 48 ledamöter, mot 17 som röstade emot. Alla närvarande svenska ledamöter i Europarådets parlamentariska församling - Jonas Gunnarsson (S), Carina Ohlsson (S), Björn von Sydow (S), Mikael Cederbratt (M), Tina Acketoft (FP) och Kerstin Lundgren (C) - stödde resolutionen. Motståndare var främst konservativa och kristdemokratiska ledamöter från Grekland, Italien, Luxemburg, Moldavien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet och Ungern. Även två socialdemokratiska ledamöter, en från Frankrike och en från Tjeckien, samt Litauens ende närvarade ledamot, från den liberala gruppen, röstade emot.

Sverige har nyligen avskaffat det steriliseringskrav som rått för personer som önskar få nytt juridiskt kön fastställt. Det är precis sådana tvångssteriliseringar som Sverige tills helt nyligen har genomfört, mot personers vilja i utbyte mot ändring av juridiskt kön och tillgång till könskorrigerande ingrepp, som Europarådets parlamentariska församling i resolutionen fördömer.

RFSL står, tillsammans med RFSL Ungdom, KIM, Transföreningen FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala, bakom ett under veckan till Justitiekanslern, JK, inlämnat skadeståndskrav gällande 142 personer som kräver skadestånd av staten för att de, för att kunna ändra juridiskt kön, tvingats till sterilisering. Det är sådan ekonomisk kompensation Europarådets parlamentariska församling nu uppmanar medlemsländerna att ge till personer som blivit offer för tvångssterilisering.

- Jag förutsätter nu att Sverige tar intryck av och följer den rekommendation som Europarådet givit medlemsländerna att tillerkänna de personer som blivit offer för påtvingad sterilisering såväl en officiell ursäkt som rätt till kompensation, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

- Staten måste ta ansvar för att säkerställa att de medborgare vars rättigheter kränkts i någon mån kompenseras för detta, också mot bakgrund av att kammarrätten i Stockholm i en dom konstaterat att tvångssteriliseringarna av transpersoner brutit mot såväl svensk grundlag som Europakonventionen om mänskliga rättigheter, fortsätter hon.

Ett alternativ till en rättslig process om skadestånd kan vara att regeringen tar initiativ till en tillfällig lag, eller fattar ett regeringsbeslut,  som reglerar skadestånd till de personer som drabbats av att ha tvingats till sterilisering.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se