Sveriges Kommuner och Landsting

Europarådet utvärderar den kommunala självstyrelsen i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 12:05 CEST

För första gången ska Europarådet utvärdera hur Europakonventionen om kommunal självstyrelse tillämpas i Sverige. Den 19-21 oktober träffade representanter från Europarådet Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Sverige ratificerade 1989 Europakonventionen om kommunal självstyrelse. Konventionen omfattar i Sverige både kommuner och landsting. Den lägger fast grundläggande krav som nationerna ska respektera som garanti för självstyrelsen, bland annat egen och tillräcklig finansiering.

- I grunden är vår självstyrelse stark, säger Henrik Hammar (m), Landstingsförbundets vice ordförande och regionråd i Skåne. Han deltog på mötet med Europarådet tillsammans med bland annat kommunminister Lars-Erik Lövdén, ordförandena i riksdagens konstitutions-utskott, finansutskott och socialutskott samt Ansvarskommitténs ordförande, Mats Svegfors.

- Men vi noterar att regeringen bit för bit inskränker möjligheterna att utöva det svenska självstyret i enlighet med konventionen. Under senare år har även antalet nationella regleringar om hur kommuner och landsting ska styra sin verksamhet ökat kraftigt. Detta är också intrång i självstyret och därför blir den här rapporten ett viktigt inspel till Ansvarskommittén, avslutar Henrik Hammar.

Det som Europarådet bland annat utvärderar är det politiska utrymmet att fatta egna beslut i kommuner och landsting och om tendenser i svensk demokrati på lokal och regional nivå.

Ett andra besök av Europarådet kommer att göras i Sverige under februari månad. Utvärderingen av Sverige kommer att vara klar nästa år och diskuteras på Europarådets kongress till sommaren 2005.

För mer information:

Utredare Christina Rydberg
Tfn: 08-452 78 38, 070-586 42 61
Sektionschef BoPer Larsson
Tfn: 08-452 79 19, 070-672 32 96