Riksdagen

Europarådets politiska utskott under fortsatt svensk ledning

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 17:07 CET

Björn von Sydow (s) valdes i dag enhälligt till ordförande i det politiska utskottet i Europarådets parlamentariska församling. Han efterträder Göran Lindblad (m) som lett utskottet under två år.

Det politiska utskottet har i uppdrag att följa upp hur demokratiska institutioner fungerar och utvecklas i Europa, analysera politiska utmaningar för ett modernt samhälle, medverka i lösningar av kriser och konflikter, utveckla samarbete med andra interparlamentariska organisationer och icke-medlemsländer med mera. Björn von Sydow kvarstår som utskottets rapportör beträffande Kosovo.

Europarådets parlamentariska församlings vintersession öppnades i dag i Strasbourg. Sessionen inleddes med val av president för församlingen. EDG-gruppens ordförande Mevlüt Cavusoğlu från Turkiet valdes enhälligt till president.

Europarådets nye generalsekreterare Thorbjörn Jagland kommer att lämna en årlig lägerapport och tala om reformplaner för organisationen.

På sessionens dagordning finns debatter om situationen i Mellanöstern, åtgärder mot människohandel, diskriminering på grund av sexuell läggning, flyktingar och asylsökande i Europa, granskning av Albanien, granskning av Bosnien och Hercegovina med mera. En aktuell debatt om vad de europeiska länderna kan göra för det jordbävningsdrabbade Haiti kommer att hållas torsdag den 28 januari.

Läs mer: Europarådets parlamentariska församling

För mera information

* Göran Lindblad, Europarådsdelegationens ordförande, telefon 070-671 03 66
* Björn von Sydow, Europarådsdelegationen vice ordf., telefon 070-576 17 29

Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000