Sametinget - Sámediggi

Europarådets rådgivande kommitté granskar skyddet för samerna vid sitt besök i Kiruna den 5 mars 2012

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2012 11:03 CET

Det är det tredje uppföljningsbesöket av den rådgivande kommittén. Från Sametinget deltar styrelseordförande Per-Mikael Utsi, tf kanslichef Inez Svonni Fjällström samt kultur- och språkchef Peter Sarri. Dessutom kommer företrädare för sameföreningar, samebyarna i Kiruna kommun, samisk media, Sameskolstyrelsen, Samernas utbildningscenter, samt Jokkmokks och Kiruna kommuner och Norrbottens läns landsting att framföra sina synpunkter till kommittén som leds av professor Rainer Hofman.

Mötet äger rum på Hotell Arctic Eden kl. 8.30–17.00 (se bifogat program).

Konventionens syfte är bland annat att skydda nationella minoriteters fortlevnad och rätt att använda sitt språk muntligt och skriftligt. Kommittén utgår från Sveriges tredje rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter från juni 2011. Rapporten tar upp åtgärder och förändringar sedan den andra svenska rapporten lämnades 2006. I den nya rapporten lyfter regeringen fram att ambitionen för minoritetspolitiken höjts ytterligare och att uppföljningen av det minoritetspolitiska arbetet har förstärkts sedan 2006. Kommittén kommer också att beakta eventuella skuggrapporter, samt tidigare rekommendationer och synpunkter.

Kommittén består av följande personer:

Mr Rainer Hofmann (Tyskland) - Advisory Committee President
Ms Milena Klajner (Kroatien) - Advisory Committee member
Ms Olga Butkevych (Ukraina) - Advisory Committee member
Ms Michèle Akip - Head of the Secretariat of the Framework Convention,
Ms Sarah Burton - ECRI Secretariat  

För kontakt:

Michèle Akip, chef för sekretariatet för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter
E-post: michele.AKIP@coe.int
tel. +33 (0) 69 62 00 99.

Sarah Burton, jurist, sekretariatet för Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI),
tel. 072- 934 30 92

Per Mikael Utsi, styrelseordförande Sametinget
E-post: per-mikael.utsi@sametinget.se
tel. 070-325 27 48

Sametinget är både ett folkvalt organ med 31 ledamöter och en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet. Det övergripande uppdraget är att verka för en levande samisk kultur. Sametingets kansli finns i Kiruna med lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.